Tunniplaan

TUNNIPLAANESMASPÄEV
 1. EESTI K
Tunnis: Lausete täiendamine, täislausega vastamine. Tv lk 30 h 102, 103. Häälikuharjutused – täishääliku pikkus. Tv lk 30-31 h 104, 106-107. KTV lk 36-37 g-täht.
 1. EESTI K

 1. KEH KASV
Ilusa ilma korral õues, kehva ilmaga saalis
 1. KUNSTIÕP

 1. KUNSTIRING
 
Tööstuse 1, Kunsti- ja käsitöömajas 2. korrusel, õpetaja Gitta

TEISIPÄEV
 1. EESTI K
Kodutöö:  KTV lk 36-37 g-täht lõp. KTV-s lõpetada ka õpetaja lisatud read eelmistel lehekülgedel.
Tunnis: Lugemistekst Helle Laas „Hiirte hirm“ õ lk 40. Vestlusteemad: lemmikloomad, hirmud. Töö loetud teksti põhjal tv lk 64 h 1. Häälikupikkused. Tv lk 31 h 108. KTV lk 38-39 v-täht.
 1. EESTI K


 1. TÖÖÕP

 1. MUUSIKAÕP

 1. RÜTM
SAALIS, VAHETUSRIIDED (SÄRK, TANTSUSUSSID VÕI PAINDUVA TALLAGA BOTASED)
KOLMAPÄEV
 1. EESTI K
Kodutöö: KTV lk 38-39 v-täht lõp, tv lk 64 h 2.
Tunnis: Lugemistekst „Kass“ õ lk 41. Vestlusteema: teabetekst kassidest, nende iseloomustamine ja hoolitsemine. Teabetekst ja ilukirjandus. Mõistekaardi koostamine. Tv lk 64-65 h 1, 2. Täishäälikuühend, ärakirjaharjutus. Tv lk 32 h 110. KTV lk 40-41 r-täht.
 1. EESTI K


 1. MATEM
Kodutöö: Tv lk 75 ül 6 lõp (neil, kes ei jõudnud).
Tunnis: 100 piires täiskümnetega liitmine ja lahutamine (tunnikontroll). Tv lk 81 ül 15. Töövihikud õpetaja kätte korjatud.
Kodutöö järgmiseks nädalaks: 
 1. LOODUSÕP
Kodutöö: Kui oli kodutöö tegemata (lõika-kleebi ül lk 17, 34), tuleb need kodus ära teha!
Tunnis: Rühmitamine. Rühmatöö: nööpide rühmitamine erinevate tunnuste järgi, tv lk 37-38.
Kodutöö järgmiseks nädalaks: 
 1. SAVIRING
Tööstuse 1, Kunsti- ja käsitöömajas 1. korrusel, õpetaja Helen
 1. MEISTERDAMINE
koolis, õpetaja Mirjam
NELJAPÄEV
 1. EESTI K
Kodutöö: KTV lk 40-41 r-täht lõp
Tunnis: Lugemispala Ira Lember „Hobune“. Vestlusteemad: hobune kui lemmikloom, tegevused, vanal ajal. Töö tekstiga, tv lk 65 h 1. K, p, t õigekirja tutvustamine s-tähe kõrval. Tv lk 33 h 113. KTV lk 42-43 s-täht.
 1. EESTI K


 1. VORM

 1. MUDILASKOOR

 1. KLASSIJUH
Tunnis: 

 1. KUNSTIRING
Tööstuse 1, Kunsti- ja käsitöömajas 2. korrusel, õpetaja Gitta


REEDE
 1. EESTI K
Kodutöö: KTV lk 42-43 s-täht lõp
Tunnis: Sünnipäevakaardi joonistamine ja kirjutamine. Täherägastikust sõnade otsimine tv lk 37 h 129.
 1. VÄÄRTUS
Tunnis: Vennad Grimmid „Hunt ja seitse kitsetalle“. Kavalus, võõrastega käitumine.
 1. MUUSIKAÕP

 1. TÖÖÕP

 1. RAHVATANTS
KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
SÖÖGIVAHETUND
     3. TUND 10.15 – 11.00
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
kirjandus - KIRJ
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
ajalugu - AJALUGU
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTM
muusikaõpetus - MUUSIKAÕP
kunstiõpetus - KUNSTIÕP
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar