Tunniplaan

TUNNIPLAANESMASPÄEV
 1. EESTI K
Tunnis: S. Laidla „Muuseum“ (õ lk 14). Jutu sisu ennustamine. Rakvere muuseumid, tegevused muuseumis. Tegevust väljendavad sõnad (Mida teeb? Mida teevad?). Tv lk 52 h 1, 2. Tv lk 11 ül 35, 36, lk 12 h 38.
 1. EESTI K

 1. KEH KASV
ÕUETUNNID - suusatamine
 1. KUNSTIÕP

 1. KUNSTIRING
 
Tööstuse 1, Kunsti- ja käsitöömajas 2. korrusel, õpetaja Gitta

TEISIPÄEV
 1. EESTI K
Kodutöö: Ktv lk 2-7 lõp, tv lk 6 h 17, lk 12 h 39
Tunnis: Eesti rahvajutt „Jänes ja külm“ (õ lk 12). Jänesed, erinevad nimetused, elustiil. „Mokk lõhku nagu jänesel“. Teksti põhjal küsimustele vastamine, ristsõna lahendamine. Sama ja vastandtähendusega sõnad. Tv lk 50-51 h 1, 2. Tv lk 4 h 10, lk 12 h 40. Ktv lk 8-9 m-täht.
 1. EESTI K


 1. TÖÖÕP

 1. MUUSIKAÕP

 1. RÜTM
SAALIS, VAHETUSRIIDED (SÄRK, TANTSUSUSSID VÕI PAINDUVA TALLAGA BOTASED)
KOLMAPÄEV
 1. EESTI K
Kodutöö: Ktv lk 8-9 m-täht lõp, õ lk 12 lug
Tunnis: Eesti muinasjutt „Loomade talvekorter“ (õ lk 10-11). Loomad talvel, metsloomad ja koduloomad. Muinasjutu tunnused. Täishäälikud ja nende pikkused. Tv lk 9 h 27, lk 7 h 21, lk 8 h 23.
 1. EESTI K


 1. MATEM
Kodutöö: 
Tunnis: Lahutamine 20 piires. Tekstülesanded. Võrra rohkem ja võrra vähem. Tv lk 28-29 ül 6-7.
 1. LOODUSÕP
Kodutöö: 
Tunnis: Ilmavaatlustabel tv lk 4 tänase päeva kohta. Taimed talvel. Puude määramine talvel. Tv lk 7.
Kodutöö järgmiseks nädalaks: 
 1. SAVIRING
Tööstuse 1, Kunsti- ja käsitöömajas 1. korrusel, õpetaja Helen
 1. MEISTERDAMINE
koolis, õpetaja Mirjam
NELJAPÄEV
 1. EESTI K
Kodutöö: Tv lk 49 h 1 (alumine), tv lk 9 h 28, 29
Tunnis: 
 1. EESTI K


 1. VORM

 1. MUDILASKOOR

 1. KLASSIJUH
Tunnis: 

PIKAPÄEVARÜHM JÄÄB ÄRA!
 1. KUNSTIRING
Tööstuse 1, Kunsti- ja käsitöömajas 2. korrusel, õpetaja Gitta


REEDE
 1. EESTI K
Kodutöö: 
Tunnis: 
 1. VÄÄRTUS
Tunnis: 
 1. MUUSIKAÕP

 1. TÖÖÕP
12.00 EV aastapäeva kontsert
PIKAPÄEVARÜHM JÄÄB ÄRA!
 1. RAHVATANTS
KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
SÖÖGIVAHETUND
     3. TUND 10.15 – 11.00
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
kirjandus - KIRJ
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
ajalugu - AJALUGU
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTM
muusikaõpetus - MUUSIKAÕP
kunstiõpetus - KUNSTIÕP
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar