kolmapäev, 31. märts 2021

Kolmapäev 31.03 - matemaatika ja tööõpetus

MATEMAATIKA


Täna hakkame õppima 9-ga korrutamist.


Kordamiseks lahenda veel korrutamistehteid ka 99math keskkonnas. Harjutamine teeb meistriks! Palun kirjutage lahendamisel oma päris nimi!
Korrutamine 0-8-ga (uus): https://99math.com/join/53344489
Korrutamine ainult 6-8-ga (uus): https://99math.com/join/60465130


Käi näppudel läbi 9-ga korrutamine nagu tegime ka eelmiste korrutamistega. Iga näpu lisades liida 9 juurde.

Kontrolli, kas leidsid järgmised vastused: 

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.


Kuni 8-ga korrutamine peaks sul nüüdseks peas olema. Liites iga kord juurde üheksa, saad uue korrutustehte:

8 · 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72

9 · 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 81

10 · 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 90


9-ga korrutamise tabel:

1 · 9 = 9

2 · 9 = 18

3 · 9 = 27

4 · 9 = 36

5 · 9 = 45

6 · 9 = 54

7 · 9 = 63

8 · 9 = 72

9 · 9 = 81

10 · 9 = 90


Kõik tehted, mis on sinisega märgitud, peaksid sul olema juba peas. Punasega märgitud tehe on ainuke uus, mis vaja veel korrutustabelis pähe õppida.

Kirjuta vihikusse ümber terve 9-ga korrutamise tabel. Pealkirjaks 9-ga korrutamine, servale kuupäev.

Märgi tabelis see üks uus korrutustehe värviliselt, mida pead õppima ja meelde jätma (punasega märgitud). Seega tuleb sul nüüd õppida ainult 1 uus korrutustehe!


Lahenda tv lk 18 ül 40-43. Kasuta abiks 9-ga korrutamise tabelit, kui veel selge ei ole.

Tee lisaks eelmistele korrutussedelitele juurde ka uus 9-ga korrutamise sedel. Ära unusta harjutada korrutamist kõigi sedelitega!TÖÖÕPETUS


Käes on pühade nädal.

Lihavõttepühadel on oma kombestik, sümbolid, mängud jne.

Räägi ja küsi kodus, kuidas on teie pere traditsioonid lihavõttepühade tähistamisel - kuidas ja millega kaunistate kodu ja millised on toidud pühadelaual. Kombeks on värvida mune. Milliste värvidega teie kodus mune värvite?

Munade värvimiseks sobivad erinevad looduslikud materjalid - sibulakoored, kuivatatud kaselehed, peet, mustikad.

Värvi koos vanemate abiga saabuvateks pühadeks mune. Kasuta võimalusel looduslikke materjale. Panen siia mõned ideed, kuidas erinevate looduslike vahenditega mune värvida:
Värvitud munadest joonista pilt.


Kui soovid, saad ka meisterdada järgmiste näidete järgi:


Viimase pildi õpetus siin: https://www.easypeasyandfun.com/paper-circle-hen-and-chick-craft/


31. märts (kolmapäev) inglise keele tund

 

Tänase tunni teema: Eessõnad (on, at, in)

1)      Pane käima minu SALVESTUS ja mõtle kaasa.  Eessõnade SALVESTUS .Võta lahti ka õpik lk 65, harjutus 6.

2)      Eessõnad aitavad meil inglise keeles näidata aega või kohta. Täna õpime selgeks, kus peaksid neid eessõnu kasutama, kui tegemist on AJAeessõnadega.

 

ON – käib nädalapäevade, kuupäevade ees (nt. On Sunday, on Monday, On July 3 jne)
AT – kellaaja ees, noon, night (nt. at one o’clock, at noon, at night)

IN – aastaarvu ees, kuude ees, aastaaegade ees, päevaperioodid (nt. in the morning, in the afternoon, in the evening)

 

3)    Pane vihikusse kirja lühidalt ka meie jaoks hetkel kõige tähtsamad näited. Tee eessõnad värviliseks: 

 

ON Sunday/Monday/Tuesday
AT one o’clock/noon/night
IN the morning/afternoon/evening

 

4)     Tee koos minuga suuliselt ära õpikust lk 65, harjutus 6. Peale seda tee kirjalikult ja kontrolli oma vastuseid. Võid välja kirjutada vaid lünga.

Exercise 6

1.      He has a shower IN the morning.

2.      She swims in the pool IN the evening.

3.      He goes to the gym IN the afternoon.

4.      I go to the theatre ON Saturdays.

5.      My dad doesn’t work AT night.

6.      Bob gets up AT seven o’clock.
teisipäev, 30. märts 2021

Teisipäev 30.03 - matemaatika, eesti keel ja vormijoonistamine

MATEMAATIKA


Täna hakkame õppima 8-ga korrutamist. Enne seda võta osa meie klassi korrutamisvõitlusest, kus tuleb võimalikult kiiresti korrutada kuni 7 piires. Sisenedes kirjuta oma päris nimi. Ühelt tehtelt teisele saab nupuga "Next". Võistlus asub siin: KAHOOT


Kordamiseks lahenda veel korrutamistehteid ka 99math keskkonnas. Kui sul juba varem õnnestus hästi, tee ikka uuesti läbi, sest kiirema arvutamisega on sul võimalik oma tulemust veelgi parandada. Palun kirjutage lahendamisel oma päris nimi!
Korrutamine ainult 6 ja 7-ga: https://99math.com/join/57887342


Käi näppudel läbi 8-ga korrutamine nagu tegime ka 6 ja 7-ga korrutades. Iga näpu lisades liida 8 juurde.

Kontrolli, kas leidsid järgmised vastused: 

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80


Kuni 7-ga korrutamine peaks sul nüüdseks peas olema. Liites iga kord juurde kaheksa, saad uue korrutustehte:

7 · 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56

8 · 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 64

9 · 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72

10 · 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 80


8-ga korrutamise tabel:

1 · 8 = 8

2 · 8 = 16

3 · 8 = 24

4 · 8 = 32

5 · 8 = 40

6 · 8 = 48

7 · 8 = 56

8 · 8 = 64

9 · 8 = 72

10 · 8 = 80


Kõik tehted, mis on sinisega märgitud, on sul juba peas, sest oled neid õppinud 1-ga, 2-ga, 3-ga, 4-ga, 5-ga , 6-ga, 7-ga ja 10-ga korrutades.

Kirjuta vihikusse ümber terve 8-ga korrutamise tabel. Pealkirjaks 8-ga korrutamine, servale kuupäev.

Märgi tabelis need kaks uut korrutustehet värviliselt, mida pead õppima ja meelde jätma (üleval pool on need mul punasega märgitud). Seega tuleb sul nüüd õppida ainult 2 uut korrutustehet!


Lahenda tv lk 17 ül 36-39. Kasuta abiks 8-ga korrutamise tabelit, kui veel selge ei ole.

(Ülesandes 38 ära loenda kõiki ruute, vaid kasuta selleks korrutamist.)


Tee lisaks eilsetele sedelitele juurde ka 2 uut (8-ga korrutamise) korrutamistehte sedelit. Ära unusta harjutada korrutamist kõigi sedelitega!EESTI KEEL


Loe hoolikalt:


Selle nädala lõpus pühapäeval on ülestõusmispühad. Tegemist on liikuvate pühadega, mis on esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva. 

Nädalat enne pühi ehk eile alanud nädalat nimetatakse vaikseks nädalaks. Kehtib nõue ja keeld müra teha või kärarikkaid töid ette võtta, sest muidu on oodata piksekahju. Vaiksel nädalal on suur neljapäev ja suur reede. Suur reede on kristlik püha, mil tähistatakse Jeesus Kristuse ristilöömist ja surma Kolgata mäel. 

Pühapäeval on ülestõusmispühade 1. püha. Need olid rõõmupühad, mil tehti kingitusi. Seda päeva nimetatakse veel lihavõteteks, kevadpühadeks, kiigepühadeks ja munapühadeks. Ülestõusmispühad on kiriklik nimi, mis meenutab Kristuse surnust ülestõusmist. Lihavõtted sellepärast, et pärast paastu (liha ei söödud alates vastlapäevast) võis jälle liha süüa ehk võtta. Kevadpühaks nimetatakse pühi seepärast, et on alanud kevad. Kiigepühad näitavad kiikumise kommet kevadel. Munadepühad viitavad pühade tähtsamale toidupoolisele. 

Lihavõtetel on palju erinevaid sümboleid. Kõige tähtsam kevade sümbol on päike. Kevad toob kaasa päikselisi päevi, soojust ja valgust. Munadepüha märgiks on roheline muru või tärkav vili. On ju roheline kevade ja taimestiku värv ja näitab kevade võitu talve üle. Nagu jõulupuu jõulude ajal, nii on munad lihavõttepühade tunnuseks. Lihavõttepühade hommik algas munade värvimisega, neid kingiti ja vahetati, munade järgi ennustati ja nendega mängiti. Munadepüha üks sümboleid on jänes. Saksamaalt sai alguse arvamus, et jänes tõi majja lihavõttemunad. Sellepärast näemegi pühadekaartidel tihti liikumas jänkukesi, munadekorv käppade vahel. 

Suur reede ja ülestõusmispühad on Eesti Vabariigis riigipühad - need korduvad igal aastal, kooli sel päeval minema ei pea ja tavaliselt ei ole ka tööpäev. Ka teil on reedel kodus õppimisest vaba päev.


Kirjuta harjutuste vihikusse pealkirjaks Lihavõtted, servale tänane kuupäev.

Kirjuta vihikusse loetud teksti kohta 5 küsimust ja vasta neile kirjalikult.

Joonista lõppu ka teksti juurde sobiv pilt.


VORMIJOONISTAMINE


esmaspäev, 29. märts 2021

Esmaspäev 29.03 - matemaatika ja kehaline kasvatus

 MATEMAATIKA


Täna kordame teiega 6 ja 7-ga korrutamist. 

Meenutan, et eelmise 2 nädalaga pidid selgeks saama järgmised korrutamistehted: 

6 · 6 = 36

7 · 6 = 42

8 · 6 = 48

9 · 6 = 54

7 · 7 = 49

8 · 7 = 56

9 · 7 = 63

Ülejäänud korrutustabel väiksemate arvudega korrutamisel (kuni 5-ga) peaks sul varajasemast ajast juba peas olema.

Ülesanne õpitud korrutustabeli kordamiseks:
 • Kirjuta väikestele paberisedelitele korrutamistehted, mis sulle raskusi valmistavad. Ka need, mida mõnikord tead, kuid mõnikord ka eksid. Ära vastuseid tehete taha kirjuta.
 • Pane kõrvale kontrollimiseks omale valmis korrutustabel koos vastustega.
 • Pane lauale korrutamistehete sedelid tagurpidi.
 • Võta suvaline sedel ja korruta. Loe kõva häälega ette tehe ja vastus. Ära korrutustabelit piilu enne vastuse ütlemist!
 • Kontrolli oma vastust korrutustabeli abil.
 • Pane sedel tagasi lauale tagurpidi, tee erinevaid tehteid läbi korduvalt ja igapäevaselt.
 • Võid sedelid jaotada ka kahte hunnikusse - millega eksisid ja millele leidsid õiged vastused.

Lahenda korrutamistehteid ka 99math keskkonnas. Kui sul juba varem õnnestus hästi, tee ikka uuesti läbi, sest kiirema arvutamisega on sul võimalik oma tulemust veelgi parandada. Palun kirjutage lahendamisel oma päris nimi!
Korrutamine 0-7.ga (uus): https://99math.com/join/32539386
Korrutamine ainult 6 ja 7-ga (uus): https://99math.com/join/57887342

Kirjuta matemaatika vihikusse pealkirjaks Ülesanne 254, servale tänane kuupäev.

Lahenda vihikusse tekstülesanne õpikust lk 78 ül 254. 

 1. Loe tekst läbi mitu korda. 
 2. Mida sa juba tead selle ülesande kohta?
 3. Mida tahetakse teada? Leia küsimus ja pane see vihikusse kirja.
 4. Millise arvutustehtega leian vastuse?
 5. Pane kirja arvutustehe ja arvuta.
 6. Kirjuta vastus täislausega (küsimuse järgi).


Kirjuta matemaatika vihikusse pealkirjaks Ülesanne 258.

Lahenda vihikusse õpikust lk 79 ül 258.


Korda veel ja veel korrutustabelit kuni 7-ga. Kasuta selleks valmistatud sedeleid või lase ka vanematel küsida tehteid.


KEHALINE KASVATUS

29.märtsi (esmaspäev) inglise keele tund

 NB! Enne tänase tunni juurde minemist, siis annan Sulle teada, et kui Sul on inglise keele harjutuste või teemade kohta küsimusi, siis meeleldi kohtun Sinuga videoruumis, kus saad oma küsimustele vastused. Olen videoruumis olemas iga kolmapäev 15.00-16.00 VÕI kõikidel muudel päevadel samuti samal ajal, kui eelnevalt kokku lepime (kristiinavainaste@gmail.com).

Aadress videoruumile: https://8x8.vc/KristiinaKlassiruum

Tänase tunni teema: Kellaaeg

Pane käima minu tänase tunni salvestus ja mõtle kaasa: Kellaaja teema salvestus

Võta lahti ka õpik lk 65, harjutus 4.

1)    Täna õpime kuidas inglise keeles öelda kellaaega täistundides. Selleks kasutame sõna O’CLOCK (ülakomaga).

Näiteks: Kell on 4 – It’s four o’clock.
Kell on 5 – It’s five o’clock.
Kell on 6 – It’s six o’clock.

2)      Mis kell on ? – What time is it?

3 Korda kaasa, et väljendid meelde jääks.


4)    Teeme koos õpikust harjutuse 4, lk 65. Kõigepealt tee koos suuliselt minuga ning tee sama harjutus ka endale vihikusse. Pane pealkiri. Tõmba kellaajale joon alla. Kontrolli oma vastuseid. 

Exercise 4

1.      It’s one o’clock. It’s time for lunch.

2.      It’s seven o’clock. It’s time for breakfast.

3.      It’s eight o’clock. It’s time for school.

4.      It’s six o’clock. It’s time for dinner.

5.      It’s ten o’clock. It’s time for bed.

reede, 26. märts 2021

Järgmine nädal

Seoses minu viibimisega veebikoolitusel ei saa ma olla saadaval järgmise nädala jooksul videoruumis. Kui on küsimusi või probleeme seoses õppetööga, võite mulle helistada või kirjutada. 

Eilses klassijuhatajatunnis tegime KiVa-tundi. Koduseks ülesandeks jäi joonistada pilt, kus on kujutatud üks mõte, kuidas kiusamisohvrit julgustada, kaitsta või muud moodi aidata. Joonista pilt väikesele A4 paberile, et kooli tulles saaks selle KiVa-mapi vahele panna. Mängi ka KiVa-mängu 2. taset siin https://data.kivakoulu.fi/game1/et/login.html .

Videotunnina jääb järgmisel neljapäeval klassijuhatajatund ära. Kui aga on soovi omavahel klassikaaslastega kohtuda, siis võite siiski kell 12 seal koguneda, et omavahel suhelda.

Esmaspäevast alates alustame matemaatika epohhiga. Seega tunniplaan on sama, kuid vahetuvad ära eesti keele ja matemaatika tunnid. Järgmisel reedel on suur reede - siis jäävad tunnid ära.


esmaspäev

 • matemaatika
 • inglise keel
 • kehaline kasvatus


teisipäev

 • matemaatika
 • eesti keel
 • kunst


kolmapäev

 • matemaatika
 • inglise keel
 • tööõpetus


neljapäev

 • matemaatika
 • inglise keel
 • klassijuhatajatund


reede

 • matemaatika
 • loodusõpetus
 • rütmika

Reede 26.03 - eesti keel, loodusõpetus ja rütmika

EESTI KEEL


Kontrolli eilset etteütlust. Paranda oma vead värvilise pliiatsiga (või värvilise tindipliiatsiga). Ole parandamisel aus ja tähelepanelik. Kirjuta ka lõppu, kuidas ise hindaksid oma tööd (väga tubli, tubli või harjuta veel?). Õige etteütluse tekst:

Kadi ladus raamatud ritta. Selle luku võti ei keera ust lukku. Orav limpsis käppa ja näris käbi. Väike tigu roomas mäe tippu. Koer lakkus peremehe kätt. Madis puges teki alla ja jäi magama.


Täna palun sul salvestada oma lugemist ja see mulle e-mailile saata.


Õpetus, kuidas salvestada oma loetud juttu:

 • Mine https://vocaroo.com/
 • Vajuta punast mikrofoni nuppu, et hakata lugemist salvestama (esmakordsel kasutamisel küsib ilmselt arvuti ja telefon luba kasutada su mikrofoni).
 • Punasele vilkuvale stop-nupule vajutades lõpetad salvestamise.
 • Heledat kolmnurgaga play-nuppu vajutades saad oma salvestist kuulata.
 • Kui sa oma salvestisega rahul ei ole, siis saad uuesti salvestama hakata vajutades punast noolega nuppu.
 • Kui sa oled oma lugemisega rahul, vajuta salvestamiseks "Save & Share"
 • Nüüd näed linki, kuhu on sinu jutt salvestatud. Et kopeerida selle lingi aadress, vajuta nupule, kus on 2 kasti.
 • Saada oma salvestatud lugemise link mulle e-kirjaga eneli.silm@reg.ee . Selleks tuleb sul kirja kleepida kopeeritud aadress.


Ülesanne:

 • Võta ette raamat, mida hetkel kodus loed (loodetavasti klassivälisest kirjandusest, kui sul juba loetud ei ole) ja ole valmis ette lugema uue peatüki algusest.
 • Pane valmis taimer või kell, et jälgida lugemise aega.
 • Pane Vocaroo salvestama ja loe ilmekalt ette peatüki algusest 1 minuti jooksul. Ära kiirusta, see ei ole kiiruse peale lugemine!
 • Saada salvestatud helifaili link mulle e-kirjana eneli.silm@reg.ee .


 • Loe rahulikult (ja soovi korral vaikselt) oma peatükki edasi kuni selle lõpuni.
 • Kirjuta harjutuste vihikusse pealkirjaks Küsimused, servale kuupäev.
 • Kirjuta loetud peatüki kohta 5 küsimust ja vasta kirjalikult neile täislausetega. Kui sa ei oska 5 küsimust koostada ühe peatüki kohta, võid ka edasi lugeda ja need koostada pikema teksti kohta.LOODUSÕPETUS


Eelmise reede teema "Magnetnähtused" kordamiseks ja tänase uue teema "Kompass" sissejuhatamiseks vaata ja kuula videot:

Antud video ei ole minu koostatud ning töövihiku ülesandeid sa kaasa teha ei saa, kuid kuula tähelepanelikult ja jäta meelde, mida räägitakse ka ülesannete lahendamise ajal. Võimalusel tee kaasa katse kompassi meisterdamise kohta. 

Loe õpikust lk 39-40. Vaata ka pilte erinevatest kompassidest.

Loetud teksti põhjal lahenda töövihikust lk 34-35 ül 1-3. Kõigile ülesannetele on võimalik vastused leida õpiku teksti põhjal.RÜTMIKA


Täna õpid 4 harjutust, mida teed oma kehaga, kuid nende tegemisel treenid ka oma aju.

Vaata videot ja tee kaasa. Alusta aeglaselt ja tasapisi muuda harjutust kiiremaks. Püüa lõpuks harjutust võimalikult kiiresti teha.

Korda veel ka õpitud tantsu, et see vahepeal ei ununeks:
Sammude meeldetuletuseks:
 1. Vasaku jalaga 4 korda põrgatust enda ees
 2. Parema jalaga 4 korda põrgatust enda ees
 3. 4 hüppega jalgade vahetust ette vasak-parem-vasak-parem
 4. Vasakust jalast 4 sammu ette + vasaku jalaga "täpp" kohapeal (samal ajal pööre vasakule)
 5. Vasakule samm-risti-samm + parema jalaga "täpp" kohapeal
 6. Paremast jalast 3 sammu taha
 7. Vasak jalg jääb ette ja tants hakkab otsast peale, kuid näoga uues suunas
Kui soovid Youtube-ist näha veel, kuidas inimesed on seda tantsu tantsinud, kirjuta otsingusse "jerusalema dance challange" (mõned tantsivad teistmoodi kui meie).


neljapäev, 25. märts 2021

Jänku-Juta matemaatikavõistlus

 Osalege "Jänku-Juta" matemaatikavõistlusel! Anna mulle ka märku, kui otsustad oma teadmised proovile panna!


25. märtsist 4. aprillini ootame kõiki väikeseid matemaatikasõpru matemaatikavõistlusele Jänku-Juta. Võistlus toimub viktoriinikeskkonnas ja on mõeldud 1.–3. klassi õpilastele.


Matemaatikavõistlusel Jänku-Juta on kolm vooru:

 • I voor 25.–28. märts
 • II voor 29.–31. märts
 • III voor 1.–4. aprill


Igas voorus ootab lahendamist seitse ülesannet. Ülesanded on nii eesti kui vene keeles. Võistlusega saab liituda mistahes voorus. Soovi korral võib osaleda üksikutes voorudes.


Paremusjärjestus selgitatakse välja kolme vooru kokkuvõttes klasside kaupa. Tublimatele jagatakse e-diplomeid. Lisaks anname välja auhindu.


Võistlemisest

Võistlus toimub Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas viktoriinid.ee. Võistlusel osalemiseks vajab õpilane internetriühendusega arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit.


Võistluse alustamiseks logib osaleja ennast võistluskeskkonda sisse varem loodud kasutajatunnuse ja parooliga või loob endale uue kasutajakonto. Konto loomisel võib kasutada lapsevanema e-posti aadressi. Eelregistreerumine pole võistlusel osalemiseks vajalik.


Enne võistluse alustamist palume osalejatel veenduda, et viktoriinikeskkonda sisestatud andmed (eriti klass ja e-posti aadress) on õiged.


Võistluse ajal saavad õpilased oma vastuseid korduvalt muuta ja täiendada. Vastusekasti tuleb sisestada vaid üks arv. Sisestatud vastused salvestuvad automaatselt.


Pärast iga vooru näevad õpilased viktoriinikeskkonnas oma tulemusi. Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).


Soovime osalejatele avastamis- ja nuputamisrõõmu!


Lisateave:

Sisulised küsimused: Maksim Ivanov, Tartu Ülikooli teaduskooli matemaatikaõppe peaspetsialist, maksim.ivanov@ut.ee

Tehnilised küsimused: Kelli Hanschmidt, Tartu Ülikooli teaduskooli võistlus- ja õppekorralduse peaspetsialist, 529 8272, kelli.hanschmidt@ut.ee

Neljapäev 25.03 - eesti keel ja klassijuhatajatund

EESTI KEEL


Kontrolli eilset harjutust oma vihikus. Paranda vead värvilise pliiatsiga või tindipliiatsiga.

Mitu seppa tegid tööd. Noore sepa töö sai kiiresti valmis. Karu koobas on metsas. Kevadel olid koopas karupojad. Koer pandi ketti. Hommikuks oli ta keti katki tõmmanud. Maa kattus lumega. Lume all oli ka katus. Tuul puhus lund näkku. Sel lapsel on alati rõõmus nägu. Vanaema tegi kirevat lapitekki. Teele kutsus sõpru vastlakukleid sööma.


Kirjuta etteütluste vihikusse või harjutuste vihikusse (kui etteütluste vihik on koolis) pealkirjaks Etteütlus, servale tänane kuupäev.

 1. Kuula etteütlust. Loen igat lauset 2 korda.
 2. Esimesel korral kuula lauset.
 3. Teisel korral korda koos minuga.
 4. Pärast lause kordamist pane kirjutamise ajaks jutt pausile. (Vajadusel saad salvestatud juttu kuulata ka rohkem kordi.)
 5. Kontrolli oma etteütlust ise ja ära palu kellegi teise abi vigade parandamisel.
 6. Homme postitan etteütluse teksti, mille järgi saad parandada oma etteütluses vigu.
 7. Kuula etteütluse teksti siit: https://voca.ro/1hQmOKuf1cy5Täida tööleht, kus tuleb lünka kirjutada õige pikkusega sulghäälik.

Enne töölehe täitmist selgitan, kuidas on sul võimalik oma vastuseid kontrollida ja mulle saata.

1. Kui tööleht on täidetud, vajuta "Finish!!"


2. Pärast "Finish!!" vajutamist avaneb sul selline leht:


3. Esimesele nupule "Check my answers" vajutades saad oma harjutust kontrollida. Sinu tulemust ära ei saadeta ja sa näed parandatud vigu. Pärast kontrollimist enam vastuseid õpetajale saata ei saa, vaid pead töölehe uuesti täitma.
4. Kui oled vigadest õppinud, sulge või värskenda blogi lehte, et uuesti avaneks sul täitmata tööleht. 
5. Täida tööleht uuesti. Kui oled kindel, et sinu töö õnnestus paremini, vajuta uuesti "Finish!!" ja siis teist nuppu "Email my answers to my teacher". Täida lahtrid pildi järgi.
Kui sa oled juba pärast esimest lahendamist kindel, et sul kõik õnnestus hästi, võid kohe selle mulle saata ja ei pea mitu korda harjutust läbi tegema. Pärast töö mulle saatmist näed samuti õigeid vastuseid.

Lahenda tööleht siin:


Kui sul mingil põhjusel tööleht blogisiseselt ei avanenud, vajuta lingile: https://www.liveworksheets.com/rk121469bh


KLASSIJUHATAJATUND


Kohtume kell 12 videotunnis https://8x8.vc/reg3klass

Palun proovi videoruumi siseneda juba varem, et õigeks ajaks oleksid tunnis kenasti olemas. 

Kui sul on soov tunnis küsimusi esitada, pane need omale juba eelnevalt kirja, et need tunni ajaks ei ununeks.

Enne videotundi sisenemist vaata, et viibid ruumis üksinda ning palu oma pereliikmetel tunni ajal end mitte segada. Ka koduloomad võiksid tunni ajal olla mõnes teises toas.

25. märts inglise keele tund

 

Tänase tunni teema: igapäevased tegevused, toidukorrad

1) Loeme õpikust lk 64 teksti ja otsime välja KÕIK lihtoleviku vormid, mis on tekstis (nii jaatus, eitus, küsimus). Kuula salvestust: 25. märtsi SALVESTUS

2) Kirjuta vihikusse uued SÕNAD. Sa võid valida, kas soovid joonistada ingliskeelse sõna kõrvale PILDI või kirjutad eesti keeles tõlke.

Pool – bassein
Shower – Dušš
Gym – Jõusaal
Theatre – teater
Work – töö
Coffee – kohv
Spaghetti – spagetid
Breakfast – hommikusöök
Lunch- lõunasöök
Dinner – õhtusöök

3) VÕIMALUSEL harjuta neid sõnu Quizleti keskkonnas. Selle tunni juures on seal juba ka mõned järgmisel nädalal õpitavad laused, kuid tee juba tutvust.

Quizleti leht UNIT 10

kolmapäev, 24. märts 2021

Kolmapäev 24.03 - eesti keel ja tööõpetus

EESTI KEEL


Kontrolli eilset iseseisvat tööd tv lk 28-29.
Häälikupikkust määratakse hääldamise järgi. Kaashäälikuühendis võib aga mõnikord kostuda, et tegemist on ülipika häälikuga. Pea meeles, et kui ka kostub ülipikk häälik, siis
KAASHÄÄLIKUÜHENDIS KIRJUTAME KÕIK TÄHED ÜHEKORDSELT!


Loe kõva häälega sõnad:

 • sinki, kukleid, märkide, lõplik, paksus, kapsaid, lapsi, sõpra, purki, palki, hunti, võrku, lünkades.
Nendes sõnades kostab sulghäälik ülipikana, kuid kirjutame kaashäälikuühendi tõttu ühe tähega!


Leia vihikus eilsest tabelist kõik sõnad, kus on sõna keskel kaashäälikuühend. Pane need sõnad sulgudesse.


Kirjuta vihikusse pealkirjaks Harjutus, servale kuupäev. Kirjuta terve jutt vihikusse ja pane lünkadesse õige sulghääliku pikkus.

Mitu se__a tegid tööd. Noore se__a töö sai kiiresti valmis. Karu koo__as on metsas. Kevadel olid koo__as karupojad. Koer pandi ke__i. Hommikuks oli ta ke__i katki tõmmanud. Maa ka__us lumega. Lume all oli ka ka__us. Tuul puhus lund nä__u. Sel lapsel on alati rõõmus nä__u. Vanaema te__i kirevat lapite__i. Teele kutsus sõ__ru vastlaku__leid sööma.
Kontrolli kirjutatud teksti kuulamise järgi: https://voca.ro/1dtxc2rVH46z


TÖÖÕPETUS


Kuna on lihavõttepühade nädalale eelnev nädal, siis võib kodu hakata juba kaunistama erinevate puude ja põõsaste okstega (kase, sarapuu, paju vm).


Meie meisterdame pildi, millel on vaasi pandud pajukiisudega oksad. Vaata näidispilte. Kui sul ei ole värvilist paberit kodus, värvi ise paber. Võimalusel käi ise looduses ja korja pajukiisudega oksi.


1. Vali värviliste paberite seast taustapaber või värvi see ise.

2. Lõika pruunist paberist välja "pajuoksad" ja kleebi taustapaberile.

3. Tee vaas okstele - mõtle suurus, kuju ja värv. Joonista vaas värvilisele paberile . Lõika välja ja kleebi okstele nagu oksad oleksid vaasis.

4. Kui sul on kodus vatti või vatipatju , siis tee nendest okstele "pajukiisud" . Võid teha "kiisud" ka valgest paberist välja rebides. Kleebi "kiisud" okstele.

Mõnusat meisterdamist!

Uuesti kooli tulles võta oma pilt kaasa.


NB! TULETAN MEELDE, ET HOMME OOTAN KÕIKI LAPSI KELL 12 MEIE VIDEORUUMI https://8x8.vc/reg3klass KLASSIJUHATAJATUNNIST OSA VÕTMA!

24.märtsi inglise keele tund

 

Tänase tunni teema: LIHTOLEVIKU HARJUTUSED

1)      Võta lahti vihik ja korda üle reeglid, kuidas moodustada lihtolevikku.

2)      Võta lahti õpik lk 63 ja kuula salvestust. Me teeme ära koos harjutused 4 ja 5.

SALVESTUS: 24. märts SALVESTUS

3)      Proovi nüüd teha iseseisvalt ära samad harjutused uuesti. Kui jääd hätta, siis kuula uuesti minu salvestust.

4)      Kui saad kasutada arvutit, siis proovi ära teha tööleht leheküljel: TÖÖLEHT

Sellel leheküljel kliki Sinu arust kõige õigemale vastusele. Kui kõik on valmis vajuta ’’FINISH’’ ning ’’Check my answers’’ ning saa teada, kui hästi Sa juba teemat oskad.

teisipäev, 23. märts 2021

Teisipäev 23.03 - eesti keel, matemaatika ja maalimine

EESTI KEEL


Kontrolli eilseid kordamisharjutusi. Kontrollimisel ära kustuta oma esialgset vastust, vaid tee parandused värvilise pliiatsi või tindipliiatsiga. Siis on sul omal parem näha, milliseid eksimusi on kõige rohkem olnud.Lahenda 7. iseseisev töö töövihikust lk 28-29.

Kuulamisharjutuseks kuula teksti siit: https://voca.ro/1j8edKWXCGbP


Harjutuste vihikus pane pealkirjaks Sulghääliku pikkus, servale tänane kuupäev.

Joonesta pliiatsi ja joonlauaga tabel:Raamatust, mida hetkel loed, otsi tabelisse sõnu, mille keskel asub lühike, pikk või ülipikk sulghäälik. Igasse tulpa tuleb kirjutada 10 erinevat sõna. 


MATEMAATIKA


Täna õpime edasi 7-ga korrutamist. Esmalt kordame kuni 6-ga korrutamist. Ava link ja sisesta oma nimi (kõik võõrad nimed kustutan tabelist). Lõpetades näed oma tulemust. Kui sa sellega rahul ei ole, korda veel ja lahenda uuesti (kui oled sama nimega teinud mitu korda, siis kehvema tulemusega nime kustutan). Ole aus ja ära abivahendeid kasuta. Ootan kõigi laste osavõttu, sest link avaneb nii arvutis kui ka telefonis.

https://99math.com/join/26504589


Kui sul jäi eelmine nädal kuni 5-ga korrutamine tegemata, siis tee see järgi siin:

https://99math.com/join/90862422


Tuletan meelde, et korrutamist õppisime liitmise abil. Vaata videot ja korda iseseisvalt 7-ga korrutamise jada sõrmedel:

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70


Kuni 6-ga korrutamine peaks sul nüüdseks peas olema. Liites iga kord juurde seitsme, saad uue korrutustehte:

6 · 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42

7 · 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49

8 · 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56

9 · 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 63

10 · 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 70


7-ga korrutamise tabel:

1 · 7 = 7

2 · 7 = 14

3 · 7 = 21

4 · 7 = 28

5 · 7 = 35

6 · 7 = 42

7 · 7 = 49

8 · 7 = 56

9 · 7 = 63

10 · 7 = 70


Kõik tehted, mis on sinisega märgitud, on sul juba peas, sest oled neid õppinud 1-ga, 2-ga, 3-ga, 4-ga, 5-ga , 6-ga ja 10-ga korrutades.

Kirjuta vihikusse ümber terve 7-ga korrutamise tabel. Pealkirjaks 7-ga korrutamine, servale kuupäev.

Märgi tabelis need kolm uut korrutustehet värviliselt, mida pead õppima ja meelde jätma (üleval pool on need mul punasega märgitud).


Tee tv lk 16 ül 33-35. Kasuta abiks 7-ga korrutamise tabelit, kui veel selge ei ole.


3 uut korrutustehet tuleb pähe õppida järgmiseks esmaspäevaks, mil hakkab meil ka matemaatika epohh! Korda ka ülejäänud õpitud korrutustabelit!


MAALIMINE


Kevadine maastik. 

Vabalt valitud tehnikas kevadvärvides maastik. Lumi veel sulab, lume all heleroheline muru ja muru all vitamiinide rohke viljakas muld. A4 või A3 paber. Kasuta kas värvilisi pliiatseid, kriite, guašš värve või vesivärve.

Hoia valminud tööd alles. Too kooli kaasa, et näidata õpetajale.


esmaspäev, 22. märts 2021

Esmaspäev 22.03 - eesti keel ja kehaline kasvatus

EESTI KEEL


Täna teeme kordavaid harjutusi sulghäälikute pikkuste kasutamise kohta tv lk 26-27.


Harjutus 1. Lahenda iseseisvalt ja kontrolli.

 • Esimene osa: 5 sõnas oli b, 4 sõnas oli p, 4 sõnas oli pp.
 • Teine osa: 4 sõnas oli d, 2 sõnas oli t, 4 sõnas oli tt.
 • Kolmas osa: 6 sõnas oli g, 7 sõnas oli k, 4 sõnas oli kk


Harjutus 2. Pane tähele, et tegusõna muutes võib muutuda ka sulghääliku pikkus. Pööra tähelepanu, kas tegusõna peab olema olevikus või minevikus. Meenuta tegusõnade õigeid sõnalõppe.


Harjutus 3. Valikus olevate sõnade lõppe tuleb muuta nii, et need sobiksid lausesse. Pärast sõna kirjutamist loe uuesti läbi terve lause, et kontrollida.


Harjutus 4. Eesti kaart asub õpilaspäevikus. Meenuta, millise tähega algavad kohanimed.


Internetis saad korrata veel sulghäälikute pikkusi. Pane tähele, et kõigis nendes harjutustes tuleb terve sõnapaar kirjutada õigesse lahtrisse. Koht, kuhu sul tuleb õige sulghääliku pikkus kirjutada, on märgitud sidekriipsuga.KEHALINE KASVATUS


Tee nädala jooksul iga päev 3-4 harjutust läbi. 

Vali neist oma lemmik. 

Mõtle ka ise üks harjutus välja ja pane sellele vahva nimi.

22.märtsi inglise keele tund

 Tänase tunni teema: LIHTOLEVIK

Kõigepealt kuula ära minu salvestus, kus arutleme koos suuliselt läbi tänase tunni. Pane salvestus käima ja võta ette tänane tunnikonspekt. Proovi silmadega järge pidada, kus ja millest ma Sulle räägin ;).
SALVESTUS: 22.märts SALVESTUS

*Enne, kui alustame uue teemaga siis tuletame meelde eelmise ajavormi, mida õppisime. Selleks oli KESTEV OLEVIK, mida moodustasid nii, et lisasid tegusõna lõppu –ING lõppu. Nt. I am swimming at the moment (praegusel hetkel ma ujun). Seda ajavormi kasutad, kui tegevus toimub PRAEGU.

1) Kuidas on siis LIHTOLEVIK sellest erinev? Seda ajavormi kasutad, kui räägid üleüldistest oleviku tegevustest või tegevustest, mis toimuvad harjumuspäraselt iga päev, iga kuu, iga aasta, teatud päevadel jne.

Nt.
* He plays basketball every Saturday (iga laupäev ta mängib korvpalli).
 * Do you play soccer? (kas sa mängid jalgpalli?)
 * She doesn’t go to school on Saturdays (ta ei käi laupäeviti koolis).
* I like drawing. (mulle meeldib joonistamine)
* He goES to the cinema every Sunday. ( ta käib kinos iga pühapäev)
*She visitS his grandfather every weekend. (ta külastab oma vanaisa iga nädalavahetus)
* They wash their car every week. (nad pesevad oma autot iga nädal)
*I don’t  know how to play the piano. (ma ei tea kuidas mängida klaverit)
* She doesn’t go to the park on Saturdays. (ta ei käi laupäeviti pargis)
* They don’t tidy his room every day. (nad ei korista oma tuba iga päev).


Märkad, et need laused ei näita tegevust, mis toimub PRAEGU vaid üldiselt ?

2) Kuidas LIHTOLEVIKU moodustada ? Nagu kõikide ajavormide puhul, siis ka nüüd teeme vihikusse endale tabeli (+, -, ? ehk jaatus, eitus ja küsimus).


3) Võta vihik ja pane pealkiri ning tee endale tabel vihikusse ning lisa ka oluline reegel.

LIHTOLEVIK                                              March 22

JAATUS

EITUS

KÜSIMUS

I / You play

I/You DON’T play

Do I/You play?

He /She/ It playS

He/She/It DOESN’T play

Does he/she/it play?

We/They play

We/They DON’T play

Do we/they play?

 


* Reegel 1: Küsimustele vastad sama küsisõnaga, millega küsid. DO you play tennis? Yes, I DO/ DOES he play tennis ? No, he DOESN’T.

*Reegel 2: Lühendid – Don’t = DO NOT, Doesn’t = DOES NOT.

*Reegel 3:  Teatud tegusõnade puhul ei piisa –S lõpu lisamisest he/she/it puhul (play-plays, visit-visits) VAID LISANDUB -ES nt.
WASH- WASHES, WATCH-WATCHES, TIDY-TIDIES, GO-GOES.

 

  (Tabelit kopeerida pole vaja, lihtsalt teadmiseks)Kui vajad ka tõlkeid suure tabelie kohta (kirjutama ei pea!)
Jaatus: I /You play (mina/ sina mängid), He/She/It plays (meessoost, naissoost, kesksoost või elutu – ta mängib) / We/they play (meie/nemad mängivad)

Eitus: I/You don’t play (mina, sina ei mängi) / He/She/It doesn’t play (ta ei mängi) / We/they don’t play (meie/nad ei mängi)
Küsimus: Do I/you play? (kas ma/sa mängid?) / Does he/she/it play? (kas ta mängib?) / Do we/they play ? (kas meie/nemad mängivad)

 

4) Viimaks vaata youtubest ära video KESTVA OLEVIKU ja LIHTOLEVIKU erinevuste kohta.
Ära muretse, kui need ajavormid Sulle praegu raskusi valmistavad ja Sa päris lõpuni aru ei saa. Ajavorme kordame tunnist tundi ja oluline, et oled sellest ajavormist kuulnud .

https://www.youtube.com/watch?v=ApESEDMUUyg

reede, 19. märts 2021

Reede 19.03 - eesti keel, loodusõpetus ja rütmika

 EESTI KEEL


Täna õpime sulghäälikute pikkusi g, k ja kk.


Loe, kuula ja korda koos minuga sõnu: https://voca.ro/11xpvUmhT9Te

 • tigu ‒ tiku ‒ tikku 
 • lagi ‒ laki ‒ lakki
 • tegi ‒ teki ‒ tekki
 • lugu ‒ luku ‒ lukku
 • oga ‒ okas ‒ okka


Tee tv lk 25 h 1. Kasutada tuleb samu sõnu, mida just kuulsid ja mille lugemist harjutasime. Vajadusel kuula salvestist uuesti.


Tee tv lk 25 h 2. Paranda esmalt vead töövihikus (vihjeks: vead esinevad g, k ja kk pikkustes). Kas said kokku 22 viga? Kui sa 22 viga ei leidnud, siis kontrolli lausete kaupa:

 • 1. lause - 2 viga
 • 2. lause  - 2 viga
 • 3. lause - 4 viga
 • 4. lause - 2 viga
 • 5. lause - 2 viga
 • 6. lause - 2 viga
 • 7. lause - 4 viga
 • 8. lause - 2 viga
 • 9. lause - 2 viga

Kirjuta sama harjutus õigesti vihikusse. Pealkirjaks Harjutus, servale kuupäev.


Harjuta veel g, k ja kk kasutamist siin: https://learningapps.org/watch?v=piood97rc21


LOODUSÕPETUS


Täna õpime teiega magnetnähtust.


Loe õpikust lk 35-38.

Jäta meelde, et:

 • Magnet on materjal, millel on võime enda poole tõmmata rauast esemeid.
 • Magnetite ümber on nähtamatu ala, mida kutsutakse magnetväljaks.
 • Magnetitel on kaks poolust: lõunapoolus (S) ja põhjapoolus (N) (pilt lk 36).
 • Kahel magnetil sarnased poolused (S ja S või N ja N) tõukuvad üksteisest eemale, erinevad poolused (S ja N) tõmbuvad üksteise poole (pilt lk 37).


Tee töövihikust lk 30 ül 1, lk 31 ül 3 (punktiirile kirjuta TÕMBUB või TÕUKUB), lk 32 ül 4. Kõigi ülesannete lahendamiseks saad abi õpikust.


Leia oma kodust magnet (külmkapimagnet, magnetiga mänguasi ...). Katseta magnetiga, milliseid asju magnet tõmbab enda poole ja milliseid mitte. 

Näiteid asjadest, millega võiksid oma magnetit katsetada (võid ka ise kodus omal valikul asju katsetamiseks otsida):

 • paberileht, kaelakett, münt, joonlaud, kirjaklamber, kruus, kustutuskumm, pliiats, niit, metallpurk, patarei, nael, nõel, suhkur, küünal, vatt, pudelikork, metallist lusikas, klaas, võti ... .

Tee vihikusse joonis (joonista kaunistamiseks pilt juurde ka magnetist). Kirjuta kummalegi poolele vähemalt 5 asja, mida magnet tõmbab enda poole ja mida ei tõmba.


Vaata videot magnetitest:RÜTMIKA


Korda veel õpitud tantsu:Sammude meeldetuletuseks:
 1. Vasaku jalaga 4 korda põrgatust enda ees
 2. Parema jalaga 4 korda põrgatust enda ees
 3. 4 hüppega jalgade vahetust ette vasak-parem-vasak-parem
 4. Vasakust jalast 4 sammu ette + vasaku jalaga "täpp" kohapeal (samal ajal pööre vasakule)
 5. Vasakule samm-risti-samm + parema jalaga "täpp" kohapeal
 6. Paremast jalast 3 sammu taha
 7. Vasak jalg jääb ette ja tants hakkab otsast peale, kuid näoga uues suunas
Kui soovid Youtube-ist näha veel, kuidas inimesed on seda tantsu tantsinud, kirjuta otsingusse "jerusalema dance challange" (mõned tantsivad teistmoodi kui meie).neljapäev, 18. märts 2021

Neljapäev 18.03 - eesti keel ja klassijuhatajatund

EESTI KEEL


Kui eile õppisid sulghääliku pikkusi b, p ja pp, siis täna õpime d, t ja tt.


Sulghäälikute pikkusi d, t ja tt eristad täpselt samamoodi nagu eile - kõva häälega häälda sõnu nii, et muudad sõnas sulghääliku pikkust lühikeseks, pikaks ja ülipikaks. Meeldetuletuseks:

 • lühike - hääldades ütled väga õrnalt ja kiirelt
 • pikk - hääldades ütled tugevalt, kuid ei venita seda liiga pikaks
 • ülipikk - hääldades ütled seda väga tugevalt ja kui isegi liiga pikalt venitad, jääb sõna tähendus ikka samaks

Kuula näidet sõnade võrdlemisest muutes sulghääliku pikkusi: https://voca.ro/1kQNVAIzx1oA


Tee tv lk 24 h 1. Kui sul on harjutus tehtud, kontrolli seda kuulamise järgi: https://voca.ro/1kXQ5ses8upH Kas said harjutusse 3 sõna lühikese sulghäälikuga, 2 sõna pika sulghäälikuga ja 3 sõna ülipika sulghäälikuga?


Tee tv lk 24 h 2. Kasuta sõnapaare eelmisest harjutusest (võid kasutada kõigis tulpades olevaid sõnapaare). Mõnikord on vaja sõna lõppu muuta, et sõnapaar sobiks lausesse.


Tee tv lk 24 h 3. Iga lüngaga sõna juures võrdle kõva häälega erinevaid sulghääliku pikkusi ja selle järgi otsustad, millise tähe tuleb lünka kirjutada. Kui sul on harjutus tehtud, kontrolli seda kuulamise järgi: https://voca.ro/1kkkBhlziZKJ


Harjuta veel d, t ja tt kasutamist siin: https://learningapps.org/view4534243KLASSIJUHATAJATUND

 

Kohtume kell 12 videotunnis https://8x8.vc/reg3klass

Palun proovi videoruumi siseneda juba varem, et õigeks ajaks oleksid tunnis kenasti olemas. 

Kui sul on soov tunnis küsimusi esitada, pane need omale juba eelnevalt kirja, et need tunni ajaks ei ununeks.

Enne videotundi sisenemist vaata, et viibid ruumis üksinda ning palu oma pereliikmetel tunni ajal end mitte segada. Ka koduloomad võiksid tunni ajal olla mõnes teises toas.