reede, 5. märts 2021

8.-12. märts: emakeelenädal

Järgmisel nädalal tähistame saabuvat emakeelepäeva:

 • Esmaspäev on ilusa käekirja päev. Kirjutame kauni käekirjaga luuletust emakeelest, mis tuleb ka kodus pähe õppida.
 • Teisipäeval kirjutame etteütlust Petersonist (etteütluse vihikud tuua viimase vigade parandusega esmaspäevaks juba kooli).
 • Kolmapäev on huvitava raamatu päev. Kui sul on kodus mõni põnev raamat (mis ei ole juturaamat), võta see kooli kaasa ja saad seda tutvutada ka teistele. Raamatuteks sobivad igasugused teatemeteosed, entsüklopeediad, rekordiraamatud, filmiraamatud jms.
 • Neljapäeval esineme klassis päheõpitud luuletusega (sama luuletus, mida kirjutame esmaspäeval). Meie esinemine filmitakse üles.
 • Reedel toimuvad kuulamisvahetunnid. Hommikust alates saab kuulata vahetundide ajal toredaid lugusid, mida loevad tuntud eestlased.

teisipäev, 2. märts 2021

Inglise keele Quizlet

 Tere!

Tuletan vahepeal uuesti ka meelde, et inglise keele sõnavara õppimiseks soovitan kasutada Quizleti lehekülge. Vahepeal võiks korrata ka juba õpitut, et sõnad ära ei ununeks.

 https://quizlet.com/class/2577534/


Head,
Õp. Kristiina

esmaspäev, 1. märts 2021

Puudumine

Lugupeetud lapsevanemad!


Tuletan meelde, et lapse puuduse korral ootan kirjalikku teadet lapsevanemalt puudumise põhjuse kohta. 


Tervitades

õpetaja Eneli


laupäev, 27. veebruar 2021

HTMi info

Head õpilased ja lapsevanemad!


Edastame lühendatud kujul Haridus- ja teadusministeeriumist 26. veebruaril saadetud info.


Kõikidele haridusastmetele kehtivad 1. märtsist uued piirangud 1.–28. märtsini võivad õppehoonetes viibida ainult 1.–4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õppijad.

Kontaktõpet läbi viies tuleb endiselt silmas pidada ettevaatusabinõusid võimalikult ohutuks tegutsemiseks (https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.02.26_kontaktoppel_rakendatavad_ennetusmeetmed.pdf…)

Teiste klasside õpilased võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

 • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
 • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
 • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Valitsus arutab järgmisel nädalal, kas ja mis tingimustel võiks kontaktõppesse lubada ka lõpuklasside ehk 9. ja 12. klasside õpilased.

Haridus- ja teadusministeeriumi soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele leiab HTM kodulehelt www.hm.ee/koroona.

kolmapäev, 17. veebruar 2021

Klassiväline lugemine

3. KLASSI 2. POOLAASTAL TULEB LÄBI LUGEDA:


&  Ilmar Tomuski krimisarjast 1 raamat ("Kolmanda A kriminalistid", "Kriminaalsed viineripirukad. Neljanda A kriminalistid", "Kriminaalne koolipapa. Viienda A kriminalistid", "Kriminaalne suvevaheaeg. Kuuenda A kriminalistid", "Kriminaalsed automatkajad. Meistriklass. Seitsmenda A kriminalistid", "Kriminaalne pangapresident: kriminalistid on tagasi", "Päiksemetsa vanadekodu kriminalistid") (tähtaeg: 26. aprill)

&  vabalt valitud Ott Arderi luulekogu (tähtaeg: 24. mai)

______________________________________________________


Tomuski raamatu juurde vormista A4 paberile lugemisleht:

 • autor
 • pealkiri
 • peategelased
 • 5 küsimust raamatu kohta (millele on võimalik raamatu järgi ka vastata)
 • lühitutvustus (5-10 lauset)
 • pilt

Arderi luulekogu juurde vormistame lugemislehe koos tunnis.


Raamatute lugemise hetkeseisu näeb siit.reede, 12. veebruar 2021

16. veebruar: vastlapäev

Vastlapäeva tähistame koos 1.-5. klassiga teisipäeval, 16. veebruaril Mõedakul. Väljasõit kell 8.30 kooli juurest ja tagasi kooli jõuame umbes kell 11.00, pärast mida saab koolis vastlapäevale kohaselt hernesuppi ja vastlakuklit. 

Pärast söömist tunde ei toimu ja lapsed saavad koju minna. Kellel on vaja järeltöid teha, saavad seda teha samuti teisipäeval pärast lõunasööki.

Võimalusel võta mäele kaasa kelk või tuub (1.-3. klassil suuski kaasa mitte võtta). Et kelk sõprade omaga sassi ei läheks, võiks see olla tähistatud nimega või muul moel äratuntavalt. Riietus vastavalt ilmale - kõigil lastel peavad olema seljas soojad riided (kindad, müts, sall, talvepüksid ja -jope)! Keegi ei tule mäele teksades! neljapäev, 28. jaanuar 2021

Tunnistused

 Täna said lapsed oma tunnistused paberkandjal koju. Palun need mulle allkirjastatuna tagasi kooli tuua järgmisel nädalal.

esmaspäev, 18. jaanuar 2021

TASUTA VEEBIKONVERENTS "Mida laps vajab muutlikel aegadel?"

Mida vajavad vanem ja laps keerulistes ning väsitavates olukordades?

Aasta 2020 on olnud äärmiselt väljakutsuv ja tunneme, et Eesti pered vajavad praegusel hetkel eriti suurt toetust.

23.01.2021 toimub TASUTA veebikonverents "Mida laps vajab muutlikel aegadel?"

Lapsevanemaks kasvamine on teekond ja selleks, et suudaksime püsida tasakaalus ning pakkuda oma lastele parimat, on hea koguda uusi teadmisi spetsialistidelt ja teistelt vanematelt. Konverents on ellu kutsutud, et tuua lapsevanemate ja õpetajateni praktilisi ning tõestatud mõtteid tunnustatud koolitajatelt.

Avatud ja usalduslik suhe tõstab lapse enesehinnangut ja mõjutab tema väärtusi edaspidises elus.

Konverentsil esinevad rahvusvaheliselt sertifitseeritud keha- ja psühhoterapeudid, psühholoog ja ajuteadlane ning inspireerivad lapsevanemad.


Rohkem infot veebikonverentsi kohta siit: https://fienta.com/et/mida-laps-vajab-muutlikel-aegadel

reede, 15. jaanuar 2021

Lapse puudumisest teavitamine

 Tuletan meelde, et lapse koolist puudumise korral tuleb klassiõpetajat sellest teavitada sms-i või e-kirja teel. Piisab ühekordsest teavitamisest ja lapse koolituleku korral uuesti sellest õpetajale teada ei ole vaja anda. Klassipäevikusse peab õpetaja märkima lapse puudumise põhjuse. Kui sellest teada ei ole antud, jääb seniks see põhjuseta puudumiseks. Pikema puudumise korral võiks lapsevanem võtta ühendust ka kantseleiga ja laps söögilt maha võtta. Lapse koolituleku korral tuleb sellest taas kantseleile teada anda, et ta uuesti sööjate kirja panna.

Spordiring

 Annan teada, et kuni õues toimuvad suusatunnid, jäävad reedesed spordiringid ära.

neljapäev, 14. jaanuar 2021

Klassiõhtu

20. jaanuaril kell 15.00-17.30 toimub klassiõhtu. Korraldajateks on Anita, Annaliis, Janelle, Mirek, Karl-Robin ja Raven. Korraldajatel kohale tulla kell 14.30 laudu sättima ja pärast pidu varuda lisaaega koristamiseks (u kella 18ni). Korraldajad otsustasid, et kostüümipidu toimub seekord kiskjateks maskeerituna. Kolmapäeva hommikuks võiks kooli tuua midagi pidulauale (jätame krõpsud ja muu ebatervisliku välja), õpetaja varustab morsi ja toidunõudega.


pühapäev, 10. jaanuar 2021

  Lp lapsevanemad!

Hetkeseisuga alustame Rakvere Eragümnaasiumis 11. jaanuaril õppetööd kontaktõppes täies mahus.

Endiselt palume kõigil hoida ennast ja teisi, jääda vähestegi haigustunnuste puhul koju, hoida avalikes kohtades distantsi ja kanda maski.

Palume haigestumisest ja muudel põhjustel puudumisest kiiresti informeerida klassijuhatajat ja/või kooli kantselei töötajat.

Edastame ka HTM soovitusi õppetöö ja huvitegevuse korraldamiseks:


Mistahes mahus kontaktõpet korraldades on oluline järgida ennetusmeetmeid, kuidas viiruse tingimustes õppetööd ohutult korralda. Haridus- ja Teadusministeerium on selleks koostöös Terviseametiga pannud kokku ülevaatliku materjali, mille leiate HTM kodulehelt.

Juhime tähelepanu, et Vabariigi Valitsuse korraldusega on kontaktõppe läbiviimine alates 11. jaanuarist osaliselt piiratud üksnes Harjumaal ja Ida- Virumaal. Teistes Eesti piirkondades üleriigilisi piiranguid kontaktõppes osalemiseks üld-, kutse- ja kõrghariduses ette nähtud ei ole.

Konkreetses piirkonnas, koolis või õpperühmas on lähtudes epidemioloogilisest olukorrast võimalik vajadusel distantsõpet kohaldada.

Otsuse tegemisel tuleb kaaluda kontaktõppe piiramisega kaasnevat võimalikku negatiivset mõju õppe- eesmärkide saavutamisele ja õpilastele seadusega ette nähtud hüvede ja teenuste osutamisele (tugiteenuste osutamine, õpilase üle järelevalve tagamine õppepäeva vältel, koolitoidu pakkumine jne). Epidemioloogiline risk peab olema Tervisameti hinnangul piisavalt tõsine, et vaatamata võimalikele negatiivsetele mõjudele oleks distantsõppe kohaldamine vajalik ja põhjendatud.

Rõhutame, et distantsõpe ei ole üldjuhul sobilik õppeviis I kooliastme õpilastele ja HEV õpilastele.

Väga põhjalikult tuleb kaaluda distantsõppe rakendamist ka II kooliastme õpilaste ja lõpuklasside puhul. Kõigi nende gruppide puhul tuleb eriti tähelepanelikult ja väga tõsiselt hinnata distantsõppe võimalikku negatiivset mõju õpitulemuste saavutamisele.

Otsuse tegemise aluseks on epidemioloogiline olukord. Sellest tulenevalt peab otsus põhinema Terviseameti konkreetsetel soovitustel.

Terviseameti soovitus peab olema antud kirjalikult taasesitatavas vormis. Kui arutelud ja konsultatsioonid on toimunud suuliselt, tuleb konkreetne soovitus vormistada ka kirjalikult.

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine,  huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

• rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;

• ruumi täituvus võib olla kuni 50%;

• tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik.

Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

Välitingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui rühma suurus on kuni 25 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega.

Rühma suuruse piirangud ei kohaldu riikliku õppekava järgsele tegevusele.


Direktor Anne Nõgu

reede, 8. jaanuar 2021

2. poolaasta algus

 Ootame rõõmuga kõiki lapsi taas kooli esmaspäevast, 11. jaanuarist. Alustame matemaatikaepohhiga. Tunniplaanis on toimunud muudatused seoses klassi jagamisega rühmadesse inglise keeles, kunsti- ja vormiõpetuses ning harjutustunnis. Palun täita päevik blogis oleva tunniplaani järgi ja arvestades õpilase vastavasse rühma kuuluvusega. Rühmad on jaotatud järgmiselt:

Rühm A

Rühm B

Anita Dolgov

Helerin Heinoja

Mirek Ehasalu

Andry Kallaste

Janelle Einmann

Jarko Kaljuveer

Raven Floren

Remy-Mirko Kütt

Sandra Holm

Sacha Tiit Kaido Leudet

Kerttu Kippus

Roger Nõgu

Reigo Kiviberg

Annaliis Pallo

Evelin Ojavere

Lukas Plotnik

Mariett Pihlakas

Robin Saaren

Andreas Piilbaum

Kertu Miina Salak

Uku Ploom

Karl-Robin Sepp

Lisandra Pudel

Kertu-Liisa Tammre

Sandra Saar

Steven Türbsal

Joonatan Torm

 

Siim Kaarel Torn

 


Uuel nädalal tuleb lastel kooli kaasa võtta lisaks tavapärastele õppevahenditele ka poolaasta viimase nädala distantsõppel tehtud kodutööd:

 • Loovjutt valgel lehel, illustreeritud (eesti keele tv lk 46)
 • Eesti keeles värvimislehed (leht 14, 16, 17, 18, 19)


Kehalises kasvatuses hakkame suusatama kuniks ilm seda võimaldab. Vastasel juhul toimuvad sisetunnid. Igal lapsel peaksid omad suusad olemas olema. 

Varustus:

soe aluspesu;

dressid, fliispluus, suusapüksid;

tuule eest kaitsev jakk, mitte paks jope;

suusakeppide pikkus õlanukini, suusad veidi pikemad õpilasest;

suusamüts, suusakindad.

Suuski on võimalik Rakveres laenutada ka Rix Ratas suusalaenutusest  6€ eest 24 tunniks.