Tunniplaan


TUNNIPLAAN
ÕPPIMISED


ESMASPÄEV
 1. eesti k
Kodus: 
Tunnis: häälikuühendid, tv lk 17 h 1-3
 1. eesti k

 1. muusikaõp

 1. inglise k
Kodus: 
Tunnis
 1. matem
Kodus: 
Tunnis: kahekohaliste arvude liitmine/lahutamine 100 piires, tv lk 6-7 ül 8, 9, 11
Järgmiseks esmaspäevaks: 
tv lk 6-7 ül 8, 9, 11 lõp, lk 7 ül 12
 1. mudilaskoor

 1. .


TEISIPÄEVMÜTSIPÄEV
 1. eesti k
Kodus: eü 2 lk 47 õppida
Tunnis: eü 2: häälikupikkused ja -ühendid
 1. eesti k


 1. kunstiõp

 1. inglise k
Kodus: 
Tunnis
 1. keh kasv
ujumine
 1. keh kasv


 1. .KOLMAPÄEV
 1. eesti k
Kodus: lugemikust lk 18-19 lugeda kõik luuletused, valida lemmik ja harjutada seda ilmekalt lugema
Tunnis: luuletusest riimide leidmine, luuletuste sisu üle arutelu, tv lk 18-19
 1. eesti k


 1. väärtus

 1. tööõp
Kodus: kaasa tikkimisriidest eelmisel aastal õmmeldud kott (uutel lastel tikkimisriie 60*35cm), suure auguga nõel, käärid, mulinee või iirisniit

 1. inglise k
Kodus: 
Tunnis
 1. nuputa / poistekoor
õp Eneli
õp Ene
 1. kunstiring / poistekoor
kell 13.30-16.30, õp Gitta
õp Ene
NELJAPÄEV
 1. eesti k
Kodus: tv lk 18-19 lõp, vigade parandus
Tunnis: iseseisev töö (puudujatel vaja järgi teha)
 1. eesti k


 1. vorm
10.45 SÜGISJOOKS
 1. muusikaõp

 1. klassijuh

 1. õpiabi / ansamblid / käsikellad
järeltööd (eü1, iseseisev töö 1,eü2), järeleaitamised, konsultatsioonid
õp Ene


REEDE
 1. eesti k
Kodus: vigade parandus (kel oli veel tegemata)
Tunnis: töö loetud tekstiga (lugemikust lk 28-29) - küsimustele täislausega vastamine, lõik, lause, sõnad.
 1. eesti k


 1. loodusõp
Kodus: eluolendite riikide vahelised seosed, õ lk 11-12, tv lk 10 õppida
Tunnis:  seente, taimede ja loomade seoste kordamine, õ lk 13-16 lug (selgrootud - limused), küsimustele vastamine, mõistete selgitamine, mõistekaart vihikusse: loomad: selgroogsed ja selgrootud - limused.
Kodutöö järgmiseks nädalaks: tv lk 12-13 ül 1-5 (abivahend õ lk 13-16)
 1. rütmika

 1. tööõp
 
 1. spordiring
õp Lembe, kooli staadionil

 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
         SÖÖGIVAHETUND
     3. TUND 10.15 – 11.00
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
matemaatika - MATEM
inglise keel - INGLISE K
loodusõpetus - LOODUSÕP
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKAÕP
kunstiõpetus - KUNSTIÕP
vormijoonistamine- VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILAS
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP