Tunniplaan


TUNNIPLAAN
ÕPPIMISED


ESMASPÄEVADVENDIRING - pidulik riietus, advendiküünal
 1. eesti k
Kodus: tv lk 43 piltide järgi kirjutada jutt vih-sse (iga pildi kohta vähemalt 3 lauset, oma pealkiri)
Tunnis
 1. eesti k

 1. muusikaõp

 1. inglise k
Kodus: Korda tunnis tehtud töölehe pealt küsimusi, vastuseid ja uut sõnavara
Tunnis:  
 1. matem
Kodus
Tunnis
Järgmiseks esmaspäevaks
 1. mudilaskoor

 1. .


TEISIPÄEV
 1. eesti k
Kodus
Tunnis: 
 1. eesti k


 1. kunstiõp

 1. inglise k
Kodus: 
Tunnis:
 1. keh kasv
ujumine
 1. keh kasv


 1. .KOLMAPÄEV
 1. eesti k
Kodus
Tunnis
 1. eesti k


 1. väärtus

 1. tööõp


 1. inglise k
Kodus
Tunnis
 1. nuputa / poistekoor
õp Eneli
õp Ene
 1. kunstiring 
kell 14.30-16.30, õp Gitta
NELJAPÄEV
 1. eesti k
Kodus
Tunnis
 1. eesti k


 1. vorm

 1. muusikaõp

 1. klassijuh

 1. õpiabi / käsikellad
järeltööd, järeleaitamised, konsultatsioonid
õp Ene


REEDE
 1. matem
Kodus
Tunnis: murdude õppimine, 1/2 ja 1/4, tv lk 50 ül 134-137, lk 51 ül 139
 1. matem

 1. loodusõp
Kodus: tv lk 36 ül 2, lk 38 ül 2, 3. Õppida tv lk 34 (kalade kohastumus), õ lk 38 (kalade kehaehitus)
Tunnis: õ lk 47-49, tv lk 39 ül 4, tv lk 41, ül 3, õ lk 50-54, tv lk 43 ül 1, 2, lk 44 ül 5, lk 45 ül 8, 9.
Kodutöö järgmiseks nädalaks:  tv lk 40 ül 1, 2 (www aadressist maha võtta), KT – selgroogsed loomad õ lk 35-54
 1. rütmika

 1. tööõp
 
 1. spordiring
õp Lembe, kooli staadionil

 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
         SÖÖGIVAHETUND
     3. TUND 10.15 – 11.00
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
matemaatika - MATEM
inglise keel - INGLISE K
loodusõpetus - LOODUSÕP
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKAÕP
kunstiõpetus - KUNSTIÕP
vormijoonistamine- VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILAS
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP