Tunniplaan

TUNNIPLAANESMASPÄEV
 1. põhitund

 1. põhitund

 1. inglise k (B) / vorm (A)

 1. inglise k (A) / vorm (B)

 1. tööõp

 1. tööõp

 1. poistekoor / kunstiring
õp Ene: nendele poistele, kelle õpetaja välja valis
õp Gitta: kell 14-16 (saab liituda ka pärast poistekoori)

TEISIPÄEV
 1. põhitund
 
 1. põhitund


 1. inglise k (A) / kunst (B)

 1. inglise k (B) / kunst (A)

 1. muusika / log


 1. õpiabi
õppimine, järeltööd, tööde parandamine


 1. .


KOLMAPÄEV
 1. põhitund

 1. põhitund


 1. keh kasv

 1. keh kasv

 1. inglise k (B) / harjutustund (A)

 1. mudilaskoor
õp Ene: kõigile
 1. .NELJAPÄEV
 1. põhitund

 1. põhitund


 1. inglise k (A) / harjutustund (B)

 1. loodusõp

 1. loodusõp

 1. käsikellad
õp Ene
 1. lastekoor
õp Ene: nendele tüdrukutele, kelle õpetaja välja valis
REEDE
 1. klassijuh

 1. põhitund

 1. väärtus

 1. muusika

 1. rütmika

 1. .


 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
     3. TUND 10.15 – 11.00
SÖÖGIVAHETUND
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKA
kunstiõpetus - KUNST
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP