Tunniplaan

TUNNIPLAAN
ÕPPIMISED


ESMASPÄEV
 1. eesti k
Kodus: kel tegemata jutt "Minu unistuste suvi" (10 lauset), vaja järgi teha
Tunnis: "Minu unistuste suvi" lugude lugemine, mõistekaart suviste tegevuste kohta
 1. eesti k

 1. muusika

 1. inglise k A / kunst B
KodusA: 
TunnisA: Õ. lk 82-83 (how much, how many erinevused)
 1. matem A / inglise k B
KodusA: 
TunnisA: 5-ga korrutamise võte tv lk 69 ül 154, vabalt valitud töövihiku ülesannete lahendamine
Kodutöö järgmiseks nädalaksA
KodusB: 
TunnisB: Õ. lk 82-83 (how much, how many erinevused)
 1. mudilaskoor
JÄÄB ÄRA 
järelevastamised, raamatute vastamised, õpiabi
 1. .


TEISIPÄEV
 1. eesti k
Kodus
Tunnis: 
 1. eesti k


 1. vorm A / inglise k B
KodusB:  
TunnisB
 1. inglise k A / vorm B
KodusA
TunnisA
 1. keh kasv
ÕUETUND - riietuda vastavalt ilmale!

 1. keh kasv / poistekoor

JÄÄB ÄRA õp Ene

 1. .


KOLMAPÄEV
 1. eesti k
Kodus
Tunnis
 1. eesti k


 1. väärtus

 1. tööõp
Kaasa: kes võttis vaiba kudumistöö kaasa, peab selle tundi kaasa võtma, lõngad (värvused vastavalt vaiba kavandile), suure auguga nõel, käärid
 1. inglise k A / matem B
KodusA
TunnisA
KodusB: 
TunnisB: vanuste arvutamine, noorem ja vanem aastaarvu järgi, tv lk 64-65 ül 146-148
Kodutöö järgmiseks nädalaksB
 1. nuputa
õp Eneli
 1. kunstiring
JÄÄB ÄRA kell 14.30-16.30, õp Gitta


NELJAPÄEV
 1. eesti k
Kodus: lugemikust lk 130-131 lug
TunnisLugemikust laste kirjutiste "Minu unistuste suvi" ettelugemine, võrdlemine enda unistuste suvega. Pantomiin - suvega seotud tegevused ja sõnad. Loovjutu kirjutamine "Minu unistuste suvi".
 1. eesti k


 1. kunst A / inglise k B
KodusB:
TunnisB: TV lk 52-55 täitmine
 1. muusika / log

 1. klassijuh

 1. õpiabi / käsikellad
järelevastamised, raamatute vastamised, õpiabi,
õp Eneli /
JÄÄB ÄRA õp EneREEDE (04.06)
 1. eesti k
Kodus: Loovjutu kirjutamine "Minu unistuste suvi" (min 10 lauset) + pilt.
Tunnis: unistuste suvedest lugemine, kokkuvõte nendest, T. Seero "Eestimaa sünd" loodusõpetuse õpikust lk 55-58 ettelugemine, küsimuste esitamine, täislausetega vastamine, A. H. Tammsaare "Poiss ja liblikas" loodusõpetuse õpikust lk 63 ettelugemine, arutelu.
 1. eesti k


 1. loodusõp
Kodus: tv lk 44-45 ül 2, 3
Tunnis: tv lk 48 ül 5, 6, lk 46-47 ül 4
Kodutöö järgmiseks nädalaks: 
 1. rütmika
ÕUETUND - ilmale vastav õueriietus

 1. tööõp
Kaasa: lõngad (värvused vastavalt vaiba kavandile), suure auguga nõel, käärid
 1. spordiring
JÄÄB ÄRA õp Lembe

 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
     3. TUND 10.15 – 11.00
SÖÖGIVAHETUND
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKA
kunstiõpetus - KUNST
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP