Tunniplaan

TUNNIPLAANESMASPÄEV
 1. põhitund

 1. põhitund

 1. ajalugu

 1. muusika

 1. kunst B / inglise k A

 1. harjutustund A / inglise k B

 1. lastekoor
14.30-16.00 kunstiring/saviring


TEISIPÄEV
 1. põhitund
 
 1. põhitund


 1. kunst A / harjutustund B

 1. inimeseõp B / inglise k A

 1. tööõp


 1. tööõp


 1. käsikellad
14.30-16.00 kunstiring/saviring


KOLMAPÄEV
 1. põhitund

 1. põhitund


 1. vorm A / inglise k B

 1. muusikaõp

 1. loodusõp

 1. loodusõp

 1. poistekoorNELJAPÄEV
 1. põhitund

 1. põhitund


 1. vorm B / inglise k A

 1. keh kasv

 1. keh kasv

 1. klassijuh


 1. õpiabi

REEDE
 1. põhitund

 1. põhitund

 1. ajalugu

 1. inimeseõp /inglise k B

 1. rütmika

 1. ansamblid


 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
     3. TUND 10.15 – 11.00
SÖÖGIVAHETUND
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
kirjandus - KIRJ
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
ajalugu - AJALUGU
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKA
kunstiõpetus - KUNST
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP