esmaspäev, 29. märts 2021

Esmaspäev 29.03 - matemaatika ja kehaline kasvatus

 MATEMAATIKA


Täna kordame teiega 6 ja 7-ga korrutamist. 

Meenutan, et eelmise 2 nädalaga pidid selgeks saama järgmised korrutamistehted: 

6 · 6 = 36

7 · 6 = 42

8 · 6 = 48

9 · 6 = 54

7 · 7 = 49

8 · 7 = 56

9 · 7 = 63

Ülejäänud korrutustabel väiksemate arvudega korrutamisel (kuni 5-ga) peaks sul varajasemast ajast juba peas olema.

Ülesanne õpitud korrutustabeli kordamiseks:
 • Kirjuta väikestele paberisedelitele korrutamistehted, mis sulle raskusi valmistavad. Ka need, mida mõnikord tead, kuid mõnikord ka eksid. Ära vastuseid tehete taha kirjuta.
 • Pane kõrvale kontrollimiseks omale valmis korrutustabel koos vastustega.
 • Pane lauale korrutamistehete sedelid tagurpidi.
 • Võta suvaline sedel ja korruta. Loe kõva häälega ette tehe ja vastus. Ära korrutustabelit piilu enne vastuse ütlemist!
 • Kontrolli oma vastust korrutustabeli abil.
 • Pane sedel tagasi lauale tagurpidi, tee erinevaid tehteid läbi korduvalt ja igapäevaselt.
 • Võid sedelid jaotada ka kahte hunnikusse - millega eksisid ja millele leidsid õiged vastused.

Lahenda korrutamistehteid ka 99math keskkonnas. Kui sul juba varem õnnestus hästi, tee ikka uuesti läbi, sest kiirema arvutamisega on sul võimalik oma tulemust veelgi parandada. Palun kirjutage lahendamisel oma päris nimi!
Korrutamine 0-7.ga (uus): https://99math.com/join/32539386
Korrutamine ainult 6 ja 7-ga (uus): https://99math.com/join/57887342

Kirjuta matemaatika vihikusse pealkirjaks Ülesanne 254, servale tänane kuupäev.

Lahenda vihikusse tekstülesanne õpikust lk 78 ül 254. 

 1. Loe tekst läbi mitu korda. 
 2. Mida sa juba tead selle ülesande kohta?
 3. Mida tahetakse teada? Leia küsimus ja pane see vihikusse kirja.
 4. Millise arvutustehtega leian vastuse?
 5. Pane kirja arvutustehe ja arvuta.
 6. Kirjuta vastus täislausega (küsimuse järgi).


Kirjuta matemaatika vihikusse pealkirjaks Ülesanne 258.

Lahenda vihikusse õpikust lk 79 ül 258.


Korda veel ja veel korrutustabelit kuni 7-ga. Kasuta selleks valmistatud sedeleid või lase ka vanematel küsida tehteid.


KEHALINE KASVATUS

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar