esmaspäev, 15. märts 2021

Esmaspäev 15.03 - eesti keel ja kehaline kasvatus

EESTI KEEL


 • Kontrolli reedest iseseisvat tööd tv lk 38-39.
Täna tutvume e-postkasti ja elektronkirja saatmisega.

 • Lahenda kõik harjutused töövihiku lehekülgedelt 44-45.

Triinu kirjale vastates pea meeles, et 

  • saatja lahtrisse tuleb kirjutada saatja meiliaadress;
  • saaja lahtrisse tuleb kirjutada saaja meiliaadress;
  • teema lahtrisse tuleb võimalikult lühike sisu kokkuvõttev pealkiri;
  • kirja sisu (koosta kirja sisu järjestades lehel olevad laused):
   1. alustatakse viisaka tervituse või pöördumisega;
   2. kui sinu kiri on vastus mõnele kirjale, siis viisakalt tänatakse kirja eest;
   3. kui sinult küsiti midagi, vastatakse küsimusele täislausega;
   4. kui sul on veel midagi küsida või lisada, pannakse see täislausetega kirja;
   5. lõppu lisatakse head soovid või tervitused;
   6. kõige lõppu hea soovi või tervituse alla lisatakse oma nimi (Triinule vastab Marko).

Näiteid viisakast tervitusest või pöördumisest (lõpus ! või mitte midagi):

 • Tere, Triin(!)
 • Tervitus, Triin(!)
 • Lugupeetud Triin(!)
 • Hea Triin(!)
 • Kallis Triin(!)
 • Tere(!)
 • Hei(!)
 • Tere jälle, armas Triin(!)

Näiteid kirja lõppu lisatud soovist või tervitusest saatja nime kohal (pööra tähelepanu, millal on kirjavahemärk või mitte):

 • Tervitades
 • Tänades
 • Kõike head soovides
 • Vastust ootama jäädes
 • Austusega
 • Lugupidamisega
 • Edu!
 • Tuhat tänu!
 • Palju jõudu ja tervist!

Kirja kirjutades ära unusta eesti keeles õpitud õigekirjareegleid, suuri algustähti ega kirjavahemärkide õigesti kasutamist!


 • Loodetavasti saite kodus reede või nädalavahetuse jooksul e-postkasti registreerimisega hakkama. Täna on sul ülesanne saata õpetajale e-kiri. Minu e-posti aadress on eneli.silm@reg.ee
Kiri, millele sul tuleks vastata, on siin:


KEHALINE KASVATUS

Siin on suusatamise algõpetuse kokkuvõte/meeldetuletus/kordamine.
Kui sul on võimalik, tee kaasa. Kui kaasa teha ei saa, vaata videot tähelepanelikult.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar