reede, 15. mai 2020

Reede 15.05

Eesti keel

Kirjuta harjutuste vihikusse pealkirjaks Etteütlus, servale tänane kuupäev.
Kuula etteütlust. Loen igat lauset 2 korda.
 1. Esimesel korral kuula lauset.
 2. Teisel korral korda koos minuga.
 3. Pärast lause kordamist pane kirjutamise ajaks jutt pausile. (Vajadusel saad salvestatud juttu kuulata ka rohkem kordi.)
 4. Kontrolli oma etteütlust ise ja ära palu kellegi teise abi vigade parandamiseks.
 5. Esmaspäeval postitan etteütluse teksti, mille järgi saad parandada oma etteütluses vigu.
Kuula etteütluse teksti siit:

Loe lugu Heidist:

   Heidi tahtis hästi ruttu suureks saada. Ta pani selga vanema õe kleidi, kõndis ema kingadega ja tegi sellise soengu nagu tädi Reedal. Kuid midagi ei tulnud sellest välja. Teised ainult naersid. Heidi oli väga õnnetu.
   Kord võttis Heidi harja ja proovis tuba pühkida. Põrand sai päris puhtaks. Ema tuli tuppa ja ütles: "Näe, Heidi hakkab juba suureks saama." Heidil oli selle üle väga hea meel.
   Õhtul pesi ta nõud, kuivatas ja pani kappi. Nüüd ei suutnud isa imestust varjata ja sõnas: "Ma ei märganudki, et Heidi on äkki nii suureks kasvanud."
   Sellest ajast nimetavad kõik Heidit suureks tüdrukuks, kuigi tal on väikesed kingad ja lühike kleidike. Ka Heidi tunneb end suurena ja abistab alati ema.

Kirjuta harjutuste vihikusse pealkirjaks Harjutus.

1. Leia õige vastus ja kirjuta täislausega vihikusse:
 • Heidi tahtis
a) saada uusi kingi
b) saada suureks
c) saada vanema õe kleiti
 • Mida tegi Heidi selleks, et olla suur?
a) pani jalga ema kingad
b) pani selga lühikese kleidikese
c) pani jalga isa püksid
 • Millal kõik märkasid, et Heidi on suureks saanud?
a) kui Heidil oli seljas õe kleit
b) kui Heidi kõndis kõrgete kingadega
c) kui Heidi abistas ema

2. Lõpeta laused ja kirjuta need vihikusse:
 • Heidi võttis harja ja asus tuba .......................................
 • Õhtul pesi Heidi ............................................................
 • Ta kuivatas nõud ja pani need .......................................
 • Heidi abistab alati oma ..................................................

Täna kirjuta oma päevaraamatusse viimane sissekanne sellest, kuidas on möödunud sinu koduõppe aeg. Mis sulle sel ajal kõige rohkem ja mis kõige vähem meeldis? Mida põnevat tegid sel ajal? Millest kõige rohkem puudust tundsid? Mis tegi õppimise raskeks või hoopis kergeks? Loe algusest saati oma päevaraamat läbi (paranda õigekirja vead) ja saad oma viimase jutu kirjutamiseks kindlasti mõtteid. Joonista päevaraamatu lõpetamiseks kena pilt. Uuest nädalast enam päevaraamatusse midagi kirjutama ei pea.

Matemaatika

Korda korrutamist ja jagamist siin (avaneb nii telefoni kui ka arvutiga):
Lahenda neid ülesandeid, kuni vigu rohkem ei teki.

Meenuta arvude järke:
Kirjuta vihikusse pealkirjaks Ülesanne, servale tänane kuupäev. Kirjuta üksteise alla järgmised arvud:
 • Selles arvus on ühelisi 6, kümnelisi 2 võrra rohkem ja sajalisi 2 korda vähem kui ühelisi.
 • Selles arvus ei ole kümnelisi. Sajalisi ja ühelisi on samapalju ning nende summa on 8.
 • Selles arvus on sajaliste number 5 korda väiksem kui 35. Kümneliste number on kõige suurem ühekohaline arv. Üheliste number on kõige väiksem ühekohaline arv.
 • See arv on neljakohaline. Esimene ja viimane number on sama suured ning nende summa on 10. Kümnelisi on 4 võrra rohkem kui ühelisi ja sajalisi on 4 võrra vähem kui tuhandelisi.
 • Selles arvus on sajaliste number 4 korda väiksem kui 16. Üheliste number on 5 korda väiksem kui 20. Kümneliste numbri saad, kui leiad sajaliste ja üheliste summa.
 • Selles arvus on ühelisi sama palju kui palju on nädalas päevi. Kümnelisi on 3 võrra vähem kui ühelisi. Sajalisi on 4 korda vähem kui kümnelisi.
 • Selles arvus on kümneliste number 4 korda väiksem kui 36. Üheliste number on 3 korda väiksem kui kümneliste number. Sajaliste numbri saad, kui leiad kümneliste ja üheliste vahe.

Tõmba kirjutatud arvudest kõige suuremale punane, kõige väiksemale sinine ring ümber. Kõikidele paarisarvudele tõmba roheline joon alla. Kas alles jäi üks arv?


Mõne lapsega kohtume juba järgmisel nädalal. Mõne lapsega ülejärgmisel nädalal. Annan sellest kodudesse teada, kellega ja millal kohtun ning mida vaja kaasa võtta. Vaata kindlasti üle, kas päevaraamat ja loodusõpetuse projekt on valmis ja kenasti lõpetatud. Soovin neid kindlasti näha, kui kooli tuled.
Kaunist nädalavahetust!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar