kolmapäev, 1. aprill 2020

Kolmapäev 1.04

Matemaatika

Edasi hakkame uue teemana õppima arve tuhandeni. Eelmisel aastal arvutasime kuni sajani ja õppisime järke - ühelised, kümnelised, sajalised. Täna õpime juurde uue järku - tuhandelised.

Vaata videot:Jäta meelde:


10 ühelist annavad kokku 1 kümnelise.
Loe arvurida alustades väikseimast:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Loe arvurida alustades suurimast:
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Loe arvuridu peast mõlemat pidi!

10 kümnelist annavad kokku 1 sajalise.
Loe arvurida alustades väikseimast:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Loe arvurida alustades suurimast:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.
Loe arvuridu peast mõlemat pidi!

10 sajalist annavad kokku 1 tuhandelise.
Loe arvurida alustades väikseimast:
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Loe arvurida alustades suurimast:
1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100.
Loe arvuridu peast mõlemat pidi!

Täida reeglite kast tv lk 45.
Tee tv lk 44 ül 1.

Täiskümned on: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Täissajad on: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Täissadade liitmine ja lahutamine toimub sarnaselt üheliste liitmisele ja lahutamisele:
3 + 2 = 5, seega 300 + 200 = 500
7 - 4 = 3, seega 700 - 400 = 300
6 + 4 = 10, seega 600 + 400 = 1000
10 - 3 = 7, seega 1000 - 300 = 700
Korrutamine on sarnaste arvude liitmine.
6 ∙ 100 = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 600

Tee tv lk 44 ül 2, 3.

Tee tv lk 45 ül 4. 
Ära unusta täissadu värvida.

Tee tv lk 45 ül 5.
Kui 1 € = 100 s, siis 2 € = 200 s, 3 € = 300 s ... 
Kui 100 cm = 1 m, siis 200 cm = 2 m, 300 cm = 3 m ...

7 sajalist = 700
3 kümnelist = 30
6 ühelist = 6
Kui liidan täissajad, täiskümned ja ühelised kokku:
700 + 30 + 6 = 736
Tee tv lk 46 ül 6, 7.


Loodusõpetus

Korda eelmisel 2 nädalal õpitud kehaosi siin:

Täna võrdleme ja mõõdame pikkusi.

Inimeste keha mõõtmed on erinevad. Samuti on meie klassis kõik lapsed erineva pikkusega.

Joonista loodusõp vihikusse (keera vihik külili) üksteise kõrvale ühte ritta lapsed pikkuse järjekorras. Joonita neid sinna nii palju, kui mahub.


Meenuta, kui kehalise kasvatuse tunni alguses lapsed seisid pikkuse järjekorras ühes rivis. Kujuta ette, et need joonistatud lapsed on meie klassi õpilased.
  • Kus asud sina selles rivis? Kas oled eespool või tagapool või umbes keskel? Päris täpne ei pea olema, leia umbkaudne asukoht endale. Kirjuta selle lapse pea kohale oma nimi (võid kirjutada külili, et mahuks paremini ära.
  • Kes seisab sinu kõrval ja on sinust pikem? Kirjuta tema nimi õige lapse kohale sinu kõrval.
  • Kes seisab sinu kõrval ja on sinust lühem? Kirjuta tema nimi õige lapse kohale sinu kõrval.
  • Kas mäletad, kes on klassis kõige pikem? Kirjuta tema nimi kõige pikema lapse kohale.
  • Kas mäletad, kes on klassis kõige lühem? Kirjuta tema nimi kõige lühema lapse kohale.
  • (Kui sa oled klassis kõige pikem või kõige lühem, meenuta, kes seisab järjekorras umbes keskel. Kirjuta tema nimi vastava lapse kohale.)
  • Kui sa tead veel mõne oma klassikaaslase umbkaudset asukoht rivis, kirjuta tema kohale nimi.
Kuidas on võimalik inimeste pikkusi omavahel võrrelda kui nad on peaaegu ühepikkused? Oleme võrrelnud niiviisi ka meie klassi laste pikkusi, kui oli vaja rivistuda üles pikkuse järjekorras. Vastus: seljad vastakuti seistes on kõige lihtsam võrrelda inimeste pikkusi. Pikkuste võrdlemisel saad teada, kes on pikem ja kes on lühem, kuid tegelikke pikkusi teada nii ei saa.

Inimese pikkuse mõõtmiseks on vaja mõõdulinti või mõõdupuud. Miks ei piisa sinu joonlauast sinu pikkuse mõõtmiseks?

Tee töövihikust lk 27 ülesanne (saad teha ainult enda kohta, pinginaabri kohta jäta tegemata). Kindlasti küsi mõne pereliikme abi enda mõõtmisel.

Mõõda või küsi ka oma teiste pereliikmete pikkusi. Kes on peres kõige pikem? Kes on peres kõige lühem? Õpetaja on 169 cm pikk. Kas sinu vanemad on pikemad või lühemad kui õpetaja?
(Mõõtmise ja pereliikmete pikkuste võrdlemise tulemused võid kirja panna ka oma päevaraamatusse: "Täna sain teada, et ...)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar