esmaspäev, 6. aprill 2020

Esmaspäev 6.04

Matemaatika

Täna kordame veel täiskümnete ja täissadade liitmist ja lahutamist.

Meenuta suuliselt eelmisel reedel õpitut:
Liidetakse ja lahutatakse sarnaseid järke:

60 + 20 =
440 + 50 =
200 + 600 =
530 + 400 =
650 + 240 =

60 - 30 =
490 - 40 =
800 - 500 =
680 - 300 =
970 - 560 =

Kui kümneliste kokkuliitmisel saad vastuseks 10, siis tuleb üks sajaline juurde (sest 10 kümnelist on 1 sajaline):
860 + 40 =

Tee tv lk 54 ül 6.
Kui on 3 ∙ 100€, siis see teeb 300€.
Kui on 7 ∙ 10€, siis see teeb 70€.
Kui on 1 ∙ 5€, siis see teeb 5€.
Kui on 4 ∙ 1€, siis see teeb 4€.
Kõik kokku liites saad teada, palju raha on kokku.

Tee tv lk 54 ül 7-9.
  1. Loe tekst läbi mitu korda. 
  2. Mida sa juba tead selle ülesande kohta?
  3. Mida tahetakse teada? Leia küsimus.
  4. Millise arvutustehtega leian vastuse?
  5. Pane kirja arvutustehe.
  6. Kirjuta vastus täislausega (küsimuse järgi).

Tee tv lk 55 ül 11.


Eesti keel

Loe hoolikalt:

Selle nädala lõpus pühapäeval on ülestõusmispühad. Tegemist on liikuvate pühadega, mis on esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva. 
Nädalat enne pühi ehk nüüd algavat nädalat nimetatakse vaikseks nädalaks. Kehtib nõue ja keeld müra teha või kärarikkaid töid ette võtta, sest muidu on oodata piksekahju. Vaiksel nädalal on suur neljapäev ja suur reede. Suur reede on kristlik püha, mil tähistatakse Jeesus Kristuse ristilöömist ja surma Kolgata mäel. 
Pühapäeval on ülestõusmispühade 1. püha. Need olid rõõmupühad, mil tehti kingitusi. Seda päeva nimetatakse veel lihavõteteks, kevadpühadeks, kiigepühadeks ja munapühadeks. Ülestõusmispühad on kiriklik nimi, mis meenutab Kristuse surnust ülestõusmist. Lihavõtted sellepärast, et pärast paastu (liha ei söödud alates vastlapäevast) võis jälle liha süüa ehk võtta. Kevadpühaks nimetatakse pühi seepärast, et on alanud kevad. Kiigepühad näitavad kiikumise kommet kevadel. Munadepühad viitavad pühade tähtsamale toidupoolisele. 
Lihavõtetel on palju erinevaid sümboleid. Kõige tähtsam kevade sümbol on päike. Kevad toob kaasa päikselisi päevi, soojust ja valgust. Munadepüha märgiks on roheline muru või tärkav vili. Seetõttu kasvatasime ka meie eelmisel aastal klassis muru. On ju roheline kevade ja taimestiku värv ja näitab kevade võitu talve üle. Nagu jõulupuu jõulude ajal, nii on munad lihavõttepühade tunnuseks. Lihavõttepühade hommik algas munade värvimisega, neid kingiti ja vahetati, munade järgi ennustati ja nendega mängiti. Munadepüha üks sümboleid on jänes. Saksamaalt sai alguse arvamus, et jänes tõi majja lihavõttemunad. Sellepärast näemegi pühadekaartidel tihti liikumas jänkukesi, munadekorv käppade vahel. 
Suur reede ja ülestõusmispühad on Eesti Vabariigis riigipühad - need korduvad igal aastal, kooli sel päeval minema ei pea ja tavaliselt ei ole ka tööpäev. Ka teil on reedel kodus õppimisest vaba päev.

Kirjuta harjutuste vihikusse pealkirjaks Lihavõtted, servale kuupäev. Küsimusi ümber kirjutama ei pea, kuid vasta neile täislausetega.

1.    Kuidas veel nimetatakse lihavõtteid?
2.    Millisel nädalapäeval peetakse lihavõtteid?
3.    Millisel kuupäeval on sel aastal lihavõtted?
4.    Nimeta lihavõtete sümboleid.
5.    Kuidas su pere tähistab lihavõtteid?


Täna ei ole vaja päevaraamatusse kirjutada, vaid joonista pilt möödunud nädalavahetuse kõige meeldejäävama tegevuse kohta.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar