Tunniplaan

TUNNIPLAAN
ÕPPIMISED


ESMASPÄEV
 1. matem
Kodus: 
Tunnis
 1. matem

 1. muusika

 1. inglise k A / kunst B
KodusA: 
TunnisA Näo pildi joonistamine ja õ lk 44 sõnade kirjutamine
 1. eesti k A / inglise k B
KodusA: 
TunnisA
KodusB: 
TunnisB: Näo pildi joonistamine vihikusse ja õ lk 44 sõnade kirjutamine vihikusse
 1. mudilaskoor
 1. .


TEISIPÄEV
 1. matem
Kodus: Õppida kontrolltööks
Tunnis: KT3 – murrud, puuduv tegur, jagatav, jagaja, ringjoon, ring, võrdkülgne kolmnurk, hulktahukad, KAASA SIRKEL, JOONLAUD
 1. matem


 1. kunst A / inglise k B
KodusB: õpi selgeks näo sõnavara, pähe ja kirjutama. Kas vihikust või õ lk 44
TunnisB õ lk 45 have got/ has got erinevused, 
 1. inglise k A / eesti k B
KodusA: õpi selgeks näo sõnavara pähe ja kirjutama, õpik lk 44 või vihikust
TunnisA: õ lk 45 have got, has got erinevused
KodusB: 
TunnisB:
 
 1. keh kasv
SUUSATAMINE kooli staadionil

 1. keh kasv / poistekoor

õp Ene

 1. .


KOLMAPÄEV
 1. matem
Kodus
Tunnis
 1. matem


 1. väärtus

 1. tööõp

 1. inglise k A / vorm B
KodusA: vt üle näo sõnavara, have got/has got
TunnisA: õ lk 46 kehaosad, tööleht, laulud
 1. nuputa
õp Eneli / õp Ene
 1. kunstiring
kell 14.30-16.30, õp Gitta

15.00-17.30 KLASSIÕHTU
NELJAPÄEV kaasa loodusõp õpiku 1. osa
 1. matem
Kodus: tv lk 60 ül 160-162 lõp, lk 61-62 ül 163-165
Tunnis: võrdkülgse kolmnurga joonestamine joonlaua ja sirkli abil (õ lk 54), tv lk 63 ül 166, 168, 169
 1. matem


 1. vorm A / inglise k B
KodusB: vaata üle näosõnavara, have got/has got reeglid
TunnisB: Kehaosad, laulud, tööleht (õpik lk 46)
 1. muusika / log

 1. klassijuh
jääb ära seoses õpetaja viibimisega koolitusel
 1. õpiabi / käsikellad
jääb ära seoses õpetaja viibimisega koolitusel
järeltööd, järeleaitamised, konsultatsioonid, õp Eneli /
õp EneREEDE
 1. matem
Kodus: tv lk 63-64 ül 169-171 (vaba lisaül 172)
Tunnis: võrdkülgse kolmnurga joonestamise harjutamine (õpetus vihikus ja õ lk 54), kolmnurga (ka võrdkülgse) ümbermõõdu leidmine (õpetus õ lk 55), võrdkülgse kolmnurga külje leidmine ümbermõõdu kaudu, tv lk 63 ül 167, õ lk 55 ül 184, 185 suuliselt, hulktahukad ja nende tahud, tv lk 65 ül 173
 1. matem


 1. loodusõp
Kodus: 
Tunnis: liikumine (õ lk 5-10), tv lk 4 ül 1-3
Kodutöö järgmiseks nädalaks: õ lk 5-10 lug, vih-sse kirjutada 5 tähtsamat lauset loetust (pealkirjaks "Liikumine"), tv lk 5-7 ül 4-6
 1. rütmika
Oma tantsu või asümmeetrilise harjutuse esitamine (distantsõppe kodutöö)
 1. tööõp

 1. spordiring
JÄÄB ÄRA (kuni toimivad suusatunnid)
õp Lembe


 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
         SÖÖGIVAHETUND
     3. TUND 10.15 – 11.00
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKA
kunstiõpetus - KUNST
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP